Museum Terra Maris: nieuwe bebording in de Hortus Zelandiae

Eind augustus 2021 ontving het Familiefonds een aanvraag van Museum Terra Maris in Oostkapelle. Het betrof een verzoek om een financiële bijdrage voor het opnieuw “beborden” van de landschapstuin Hortus Zelandiae. Deze tuin van 2,5 hectare toont verschillende Zeeuwse landschapstypen in het klein. Zo is er een stukje duinlandschap te zien en een kreekrestant. Maar ook een insectenmuur en een segment van een zeewerende dijk.

Missie Terra Maris

Informatie geven aan een breed publiek over natuur en landschap van Zeeland, waarbij de relatie met de, internationaal bezien, unieke ontstaansgeschiedenis van het Zeeuwse land, de wisselwerking tussen mens en natuur, een centraal thema is. Draagvlak genereren voor de bescherming van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden van het landschap.

Terra Maris probeert haar doel te bereiken door:

 • het inrichten van zowel permanente als wissel exposities;
 • het bijeenbrengen, archiveren, beheren en ontsluiten van collecties die betrekking hebben op natuur en landschap in Zeeland;
 • het inrichten en onderhouden van een landschapstuin;
 • het organiseren van educatieve activiteiten.

Bebording

In de loop der tijd was een wirwar van borden en bordjes geplaatst om tekst en uitleg te geven over hetgeen er in de tuin te zien en te beleven valt. Na 20 jaar waren deze borden duidelijk aan vervanging toe, zowel qua inhoud als materiaal. Het museum besloot van de gelegenheid gebruik te maken om de borden meer geschikt te maken voor alle leeftijden, en met meer interactie.

Terra Maris ontvangt jaarlijks zo’n 40.000 bezoekers, voornamelijk gezinnen: (groot)ouders met kinderen en schoolgroepen. Zelf ontdekken, beleven en ervaren is heel belangrijk zeker ook in onze tuin. Daarom willen wij aanzetten tot onderzoek en zelf ervaren d.m.v. interactieve informatie. Dus niet alleen tekst, maar ook een vlindervoedertafel, een insectenraam (verschillende kleuren – welke kleur trekt de meeste vlinders?), ingegraven buizen waarin glazen potten met objecten (collectie, zoals mol, etc) zitten met een opdracht, etc.

Resultaat

“Recentelijk werden wij uitgenodigd door het Bestuur van Terra Maris voor een rondleiding in de tuinen om de nieuwe informatie borden te komen bekijken. Het Fonds heeft een substantiële bijdrage hiertoe gedaan en het resultaat is geweldig! Er is keihard gewerkt door de vrijwilligers aldaar om een veelzijdig en informatief natuurgebied te ontwikkelen voor jong en oud.

Een echte aanrader voor familieleden die in Zeeland vertoeven en een leuk en interessant dagje uit zoeken!”

Aldus Titia Bosch van Rosenthal

Website Museum Terra Maris

Vernieuwing Zeeuws maritiem muZEEum

Het Zeeuws maritiem muZEEum laat de boeiende maritieme geschiedenis van Zeeland zien, met Walcheren en Vlissingen als vertrekpunt. Het muZEEum is één van de Canonmusea van Nederland, is al vele malen verkozen tot het leukste uitje van Zeeland (wat bijzonder is voor een museum) en weet elk jaar (pre- corona) meer bezoekers te trekken. De coronacrisis daargelaten, gaat het dus goed met het muZEEum.

Wat aandacht vraagt is de huidige presentatie. Deze is inmiddels twintig jaar oud en hoognodig aan vervanging toe. Ook is de verhaallijn niet helder voor publiek, is deze te weinig interactief, is de routing door het muZEEum niet logisch en -doordat het museum meer bezoekers trekt- heeft te maken met een capaciteitsprobleem. Een vernieuwing van de presentatie biedt ook de kans om de grote wens om vooral een jonge generatie bezoekers nog meer aan te spreken, te verwezenlijken.

Een nieuwe inrichting

De afgelopen twee jaar is het muZEEum bezig geweest om een nieuw inrichtingsplan te maken. Dat is gedaan samen met medewerkers, experts en deskundigen uit het land en verschillende gespecialiseerde bureaus.

“We zijn trots dat we nu een plan kunnen presenteren, waarvan we overtuigd zijn dat het bijdraagt aan een versterking van het muZEEum als maritieme topattractie. Voor een (inter)nationaal publiek, voor de eigen inwoners van Zeeland, maar vooral voor een nieuwe generatie bezoekers.”

Uitgangspunten vernieuwing

De basis van het vernieuwingsplan is om het sterke eigen verhaal van Walcheren en Vlissingen te verbinden aan de Nederlandse- en wereldgeschiedenis, waarbij de door het muZEEum beheerde collectie onderdeel is van een meerstemmig verhaal over het verleden, maar ook over het heden. De nieuwe presentatie moet boeien, uitdagen, aanzet geven tot reflectie en gelaagd zijn, zodat elke bezoeker zich aangesproken voelt.

Realisatie

Het vernieuwingsplan voorziet in een stapsgewijze realisatie gedurende een periode van drie jaar, welke inmiddels (najaar van 2022) van start is gegaan. Het museum is dientengevolge tot de zomer van 2023 gesloten. Volg de ontwikkelingen op de website van het muZEEum.

Het Familiefonds Hurgronje heeft een financiële bijdrage geleverd aan het vernieuwsingsplan.

Restauratie kerkgebouw Hervormde Gemeente Stavenisse

De Hervormde kerk van Stavenisse is sinds november 2019 een Rijksmonument. De kerk is gebouwd in 1911 en mede door de watersnoodramp van 1953 zijn de muren flink aangetast door zout uitbloei. De glas in lood ramen zijn nog origineel maar moeten nodig opnieuw worden verlood, delen van het leien dak van de kerk moeten worden gerepareerd en het dak van de consistorie moet in zijn geheel worden vernieuwd.

Bij de vorige restauratie in 2016 zijn alleen de subsidiabele delen gerestaureerd, te weten de kilgoot en het dakvlak boven het wapenschild, en het dak van de kapel waarin zich het praalgraf van Hieronymus van Tuyll van Serooskerken bevindt. Inmiddels moeten ook de overige restauraties plaatsvinden om de kerk te behouden voor de toekomst.

De totale restauratiekosten worden geschat op € 480.140,-. Het grootste deel van die kosten wordt gedragen door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Provincie Zeeland (ca. € 300.000,-), de rest moet middels fondsenwerving bijeen worden gebracht.

Interieur kerkgebouw Hervormde Gemeente Stavenisse

Het Familiefonds Hurgronje heeft een kleine financiële bijdrage geleverd aan de restauratie.

Charity Ride Leontienhuis

Op zondag 25 september fietste ik 75 kilometer voor het Leontienhuis. Het Leontienhuis is een huis dat een veilige plaats biedt en jongeren helpt in hun strijd met een eetstoornis. Het is opgericht door Leontien van Moorsel, een voormalig Nederlands wielrenster en viervoudig olympisch kampioene, maar ook ervaringsdeskundige op het gebied van eetstoornissen.

Vorig jaar deed ik voor het eerst mee aan de Charity Ride voor het Leontienhuis en fietste toen 25 kilometer. Dit jaar ging ik voor drie keer die afstand. Na twee keer trainen, waren we er klaar voor. We vertrokken vanuit Zevenhuizen, in ons team van acht (genaamd Team Zadelpijn). Het was een heerlijke zonnige dag, tussen alle regendagen door. Na 35 kilometer hielden we pauze bij een leuk cafeetje, en na de pauze maakten we de rit in één keer af. (Een ongeplande pauze door een geopende brug was helemaal niet vervelend.) Onderweg kwamen we naast koeien en schapen ook herten tegen, en reden we door prachtige dorpjes. Na afloop was er een gezellige bijeenkomst in de tuin van het Leontienhuis. Hier werd de opbrengst van de Charity Ride bekendgemaakt: door in totaal 65 teams van wandelaars en fietsers werd ruim €160.000 opgehaald! Ons team behaalde met een mooi bedrag van €4.334,- de negende plaats, waar wij ontzettend blij mee zijn.

Mede dankzij de gulle bijdrage van het Familiefonds Hurgronje heb ik mijn steentje kunnen bijdragen aan het voortbestaan van het Leontienhuis en hiervoor ben ik erg dankbaar.

Publieksavonden Stichting Tout Lui Faut

Twee jaar geleden maakte Maartje Duin de podcast serie “De plantage van mijn voorouders”. In deze podcast (Prospektor/VPRO, 2020) gaat ze op zoek naar sporen van het slavernijverleden in haar familiegeschiedenis. Ze ontdekt dat haar betbetovergrootmoeder een aandeel bezat in de Surinaamse suikerplantage Tout Lui Faut en zoekt contact met nazaten van de tot slaaf gemaakten. Samen met Peggy Bouva reconstrueert ze deze geschiedenis. Aan het eind brengen zij hun families bij elkaar.

De serie is een van de best beluisterde Nederlandstalige podcasts en won verschillende prijzen. Het inspireerde veel luisteraars om op zoek te gaan naar sporen van het slavernijverleden in hun eigen stamboom.

Dialoog

Naar aanleiding van de serie richtte Maartje in juni 2021 samen met Peggy Bouva en Rehana Ganga de Stichting Tout Lui Faut op. De stichting wil een permanente verandering in de historische kennis en perceptie van Nederlanders teweegbrengen. Ze doet dit in de overtuiging dat we als samenleving alleen verder kunnen vanuit gezamenlijkheid. Ze wil de dialoog die ontstond n.a.v. de podcast “De plantage van onze voorouders” op een duurzame manier voortzetten.

De stichting organiseert publieksavonden om de persoonlijke betrokkenheid van Nederlanders met het slavernijverleden zichtbaar en bespreekbaar te maken. Deze avonden staan altijd in het teken van dialoog. Het publiek wordt actief betrokken door in groepjes met elkaar in gesprek te gaan.

Andere activiteiten van de stichting bestaan uit het faciliteren van ontmoetingen tussen nazaten van beide kanten van het slavernijverleden en het geven van gastlessen op scholen.

Publieksavonden

Dit jaar organiseerde de stichting 3 publieksavonden in Zeeland. De eerste vond plaats op 30 maart in de Middelburgse Burgerzaal waarbij oud-nieuwslezeres Noraly Beyer en oud-huisarts Jan de la Hayze aanwezig waren. Jan stamt af van Evert van Emden, een plantage-eigenaar die huisbedienden in slavernij hield. Een van hen was Noraly’s voormoeder Sophietje. Toen Everts vrouw in het kraambed overleed, werd Sophietje de min van zijn zoontje Egbert.

Ruim anderhalve eeuw later voelden hun nazaten dat ze een aparte band met elkaar hadden. Jan: “Aan het eind drong het tot mij door, en dat emotioneerde mij haast, dat ons voorgeslacht melk heeft gedronken uit dezelfde moederborst.”

De tweede bijeenkomst vond plaats op 6 juli in het MuZEEum in Vlissingen. Met Maartje’s moeder Albertine Duin – van Lynden, psychiater Glenn Helberg en Angelique Duijndam van Anti Discriminatie Bureau Zeeland werd gesproken over de doorwerking van het slavernijverleden.

De derde bijeenkomst vindt plaats op 21 oktober a.s. met Jochem Sprenger als gast. Naar aanleiding van de podcast ging hij op zoek naar het slavernijverleden van zijn Zeeuwse patriciërsfamilie. “Nou, toen schrok ik toch wel van de enorme omvang. (…) Het was alsof er een hele boekenkast op me afkwam.”

Deze bijeenkomsten zijn mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van het Familiefonds Hurgronje.

Muziekconcours voor de Zeeuwse jeugd 2022

Het Muziekconcours voor de Zeeuwse Jeugd wordt tweejaarlijks georganiseerd door de Vereniging van Vrienden van Het Zeeuws Orkest. Met het concours willen de Vrienden jonge mensen (van 6 t/m 18 jaar) stimuleren zich bezig te houden met klassieke muziek en aan hen de mogelijkheid bieden ervaring op te doen op het muziekpodium.
Daarnaast komt Het Zeeuws Orkest graag in contact met de jonge talenten in de provincie. Verschillende keren heeft een finalist van het concours opgetreden met Het Zeeuws Orkest.

Finalisten uit het verleden hebben hun muzikale talenten reeds getoond bij allerlei optredens met orkesten en kleinere muziekgezelschappen. Velen zijn doorgestroomd naar een muzikale vervolgopleiding en hebben meegedaan aan landelijke muziekconcoursen. Violist Mathieu van Bellen bijvoorbeeld is inmiddels een bekende solist.

Uitstel maar geen afstel

Oorspronkelijk zou het concours in de lente plaatsvinden. Echter, bij gebrek aan aanmeldingen als gevolg van de corona crisis besloot het organiserend comité om het concours een half jaar uit te stellen. In dit geval een goed besluit, want hierdoor kon de editie 2022 toch nog plaatsvinden.

Voorronde en finale

Het concours beslaat twee dagen. Op zaterdag 24 september vinden de voorrondes plaats in de Zeeuwse Muziekschool in Middelburg en worden de finalisten geselecteerd. Twee weken later vindt op de avond van 8 oktober de finale plaats in de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg.

Jury

De jury van het concours bestaat uit professionele musici, waaronder bekende namen zoals concertpianiste Marianne Boer, altvioliste Gisella Bergman, tubaïst / radio 4- presentator Ab Nieuwdorp en componist Douwe Eisenga.

Website Vereniging van Vrienden van Het Zeeuws Orkest.

Dit muziekconcours werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Familiefonds Hurgronje.

Boek: Philibert van Serooskerke (1537 – 1579)

Een Zeeuw in dienst van de Spaanse koning

Philibert van Serooskerke vervulde tijdens het begin van de Opstand de hoogste bestuursfuncties in Zeeland en Bergen op Zoom. In een periode waarin steeds meer noordelijke bestuurders en edelen de kant van het calvinisme kozen bleef Philibert het katholicisme en de Spaanse troon trouw, en kwam daardoor aan de verkeerde kant van de geschiedenis te staan.

De handelingen van Philibert bleken essentieel voor het verloop van de beginjaren van de Opstand. Deze biografie biedt een fascinerend inzicht in een zijde van de Opstand die structureel onderbelicht bleef.

 • Vroege reformatie in Zeeuwse havensteden door handelscontacten met Rouaan, La Rochelle, Le Havre.
 • Rapport door opperbaljuw Van Serooskerke aan stadhouder Willem van Oranje en landvoogdes Margaretha van Parma over Normandische schepelingen die – voorafgegaan door trommelaars en pijpers – ‘psalmzingend op Geneefse wijze’ door Middelburg trokken, alwaar zij de Franciscanenkerk bezetten.
 • Historische verbanden tussen de Opstand en de Franse godsdienstoorlogen. Referenties aan de Franse geloofsbelijdenis en het ontstaan van nationale identiteiten mede op geloofsbasis.
 • Hagepreken op Walcheren door de Picardische schoenlapper/predikant Obry.
 • De Franse oorsprong van de beeldenstorm in Middelburg.
 • De mislukte inval op Walcheren door de graaf van Toulouse, broer van Filips van Marnix van Sint Aldegonde; hun vader was een Hugenoot uit Bourgondië, oorspronkelijk Savoyard.
 • De gewetensstrijd van Willem van Oranje bij het overwegen van inroeping van Franse militaire hulp, welke hem onvermijdelijk in het kamp der calvinisten zou brengen.
 • De advisering door Hugenotenleider admiraal Gaspard de Coligny aan Oranje, ter omvorming van de Watergeuzen tot een reguliere Marine. De kritiek in de historiografie op deze ‘souvereine daad’.
 • Het rampzalige effect van de Bartholomeusnacht of Parijse Bloedbruiloft d.d. 23 aug. 1572 – waarbij Coligny omkwam – op de veldtocht van Lodewijk van Nassau die de bezetting van Bergen (Mons) moest opgeven toen de beloofde Hugenootse hulp uitbleef; door de auteur gekenmerkt als kantelpunt in onze ‘Tachtigjarige Oorlog’.
 • De militaire prestaties van de gebroeders Charles en Louis de Boisot (van protestantse Bourgondische afkomst), gesneuveld in dienst van Oranje.
 • Interventies op Zuid-Beveland, Duiveland en Schouwen door Hugenootse eenheden in dienst van Oranje.
 • Mislukte Hugenotenrepubliek op Walcheren (unieke documentatie). Het arrogante gedrag van Hugenootse bezettingstroepen op dit eiland en hun vervanging door Engelsen en Schotten.
 • De rol van overloper Champagney (broer van kardinaal Granvelle) die eerder door Filips II beloond werd doordat hij de verandering van Besançon in een “Bourgondisch Genève” had voorkomen.
 • De ommezwaai van de ‘veile Waalse adel’ (volgens Fruin een tautologie!) als reactie op het radicale calvinisme in de Vlaamse en Brabantse steden (ook beginnend in Holland).

Het boek is een bewerking van het proefschrift dat Adriaan van Riemsdijk in november 2021 met succes verdedigd heeft ter verkrijging van de graad van doctor aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, Faculteit Religie en Theologie. Het releveert tal van historische feiten die van invloed zijn geweest op het verloop van de Opstand en de kerkgeschiedenis, maar in de algemene geschiedschrijving onvermeld bleven. Vele daarvan houden verband met de Franse godsdienstgeschiedenis.

Het boek is te koop voor €35 via de website van Uitgeverij Verloren, specialist in historische uitgaven.

Publicatie van dit boek werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Familiefonds Hurgronje.

Nesko staat sterk!

Het Nederlands Studenten Kamerorkest (Nesko) is een projectorkest en staat onder leiding van een professionele dirigent. Het wordt ieder jaar opnieuw samengesteld uit zo’n 40 ambitieuze studenten van Nederlandse universiteiten en hogescholen die naast hun studie op hoog niveau muziek maken. Het orkest studeert in één week een uitdagend programma in, waarna het vier maatschappelijk georiënteerde lunchconcerten en zeven concerten op bekende concertlocaties in heel Nederland geeft.

Kracht

Het thema van dit jaar was Kracht, vandaar de titel “Nesko staat sterk”. 2022 was extra bijzonder, omdat er voor het eerst een werk van een vrouwelijke componist op het programma stond, namelijk de eerste symfonie van Louise Farrenc.

Met dit programma hadden we als doel de invloed van vrouwen in de klassieke muziek onderstrepen. Dit hebben we vooral beoogd met de eerste symfonie van Louise Farrenc, nog nooit eerder uitgevoerd door een Nederlands studentenorkest. Daarnaast vonden we het heel belangrijk dat het Nesko ook bijzondere werken speelt, zoals de Serenade van Vaughan Williams. Dit stuk kwam immers in 2012 pas weer boven water. Ook de individuele kracht die ieder persoon bij zich draagt, stond dit project centraal. Bij dit thema “kracht” past goed de woeste Hebriden ouverture van Mendelssohn. Ook bij de opdrachtcompositie van Tafreshi kwam deze kracht naar voren: het gaat over de worsteling van de vrouw in de (Iraanse) samenleving. Dit stuk is gebaseerd op een gedicht van Farough Farrokhzad, een Iraanse vrijheidsstrijdster. Door culturen te verbinden probeerden we diversiteit en gelijkwaardigheid in het programma aan te brengen.

– citaat uit het jaarverslag

Concerten in Middelburg

Op donderdag 28 april werd een lunchconcert verzorgd in de Penitentiaire Inrichting Torentijd in Middelburg, om klassieke muziek te brengen naar mensen die daar minder makkelijk mee in aanraking komen. Dit concert is wederzijds erg goed bevallen. De leden vonden het een unieke ervaring en een groot deel van de gedetineerden leek echt enthousiast te zijn over de muziek.

‘s Avonds werd er een concert gegeven in de Burgerzaal in het stadhuis. Een prachtige zaal met veel historie en een fijne akoestiek. Onder leiding van dirigent Stijn Berkouwer werd het volgende programma ten gehore gebracht:

 1. Die Hebriden Ouverture van Felix Mendelssohn
 2. Lead, Kindly Light van Henriëtte Bosmans met sopraan Elizaveta Agrafenina
 3. Serenade in A mineur van Ralph Vaughan Williams
 4. Through windows of desire van Ramin Amin Tafreshi met sopraan Elizaveta Agrafenina
 5. Symfonie nr. 1 in C mineur van Louise Farrenc

Klik hier om de website van het Nesko te bezoeken.

Het Familiefonds Hurgronje heeft een financiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze concerten.

Het langste schilderij ter wereld

De in Praag wonende en werkende Nederlandse schilder Roel van der Linden was, zoals de meesten van ons, de Covid-maatregelen meer dan zat. Dus toen het weer mocht bedacht hij een groots project om elkaar te ontmoeten en mensen met elkaar te verbinden: maak het langste schilderij ooit.

Beeldend kunstenaar en teamlid van ruimteCAESUUR Hans Overvliet bedacht een specifieke vorm: schilder samen met honderden Zeeuwse schoolkinderen, 12 kunstenaars en vele helpende handen de bijdrage aan het langste schilderij.

De kinderen werden gevonden op 8 scholen in Zeeland. Het doek van ruim 125 meter lang en 1,6 meter hoog werd door de kinderen met veel passie beschilderd. Het betrof een mengeling van Nederlandse en buitenlandse kinderen; vluchtelingen uit vele landen om ons heen. Het werd een mooie activiteit om de creativiteit de vrije hand te geven.

Inmiddels is het schilderij in Tsjechië waar het wordt voortgezet. Langzaam maar zeker zal het doek groeien en wellicht in de toekomst de 400 meter (het huidige record in het Guinness Book of Records) overtreffen. Maar dat is niet het belangrijkste. “Mijn ultieme doel is anderen inspireren. De lengte van het doek is uiteindelijk niet het belangrijkste. In vrijheid samen schilderen en een mooi kunstwerk maken, daar gaat het me om.” Aldus Roel van der Linden.

kinderen schilderen
Copyright foto’s: Bo de Jong

Klik hier voor meer informatie, persoonlijke impressies van de meewerkende kunstenaars en heel veel foto’s en hier voor een korte video.

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Familiefonds Hurgronje.

Festival Zeeland Klassiek

Van 1 t/m 10 juli 2022 vond, verspreid over de hele provincie, het Festival Zeeland Klassiek plaats. Het thema van dit jaar luidde “De klank van water”. Zoals het water stroomt door de provincie, zo vonden de concerten verspreid in de regio plaats. In de reguliere concertzalen, maar ook op unieke, aan het water gebonden, concertlocaties.

Zo was er de Oestertoer in Yerseke, met een oesterproeverij tijdens een rondvaart, begeleid door bijpassende muziek; De kleine Zeemeerman, een familieconcert in De Mythe in Goes; muziek van Johannes Brahms tijdens het programma Aan het meer van Thun in de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg; evenals nog 11 andere voorstellingen met een breed scala aan (inter)nationale musici.

Stichting Kamermuziek Zeeland

Stichting Kamermuziek Zeeland (SKZ) organiseert al sinds 1990 concerten met kamermuziek. Een van de evenementen die SKZ organiseerde was Kamermuziek Festival Middelburg. Festival Zeeland Klassiek is daar de opvolger van. ,,Met de komst van onze zeer enthousiaste artistiek leider Lisa Jacobs een paar jaar terug besloten we uit te breiden, verder de provincie in. Het leek ons een goed idee het festival te koppelen aan Zeeuws cultureel erfgoed. Zo ontstond Festival Zeeland Klassiek.”

Voor wie het nog niet wist: kamermuziek is klassieke muziek voor kleinere ensembles, en dus niet voor orkesten. Alles van soloconcerten tot en met ensembles van vijftien mensen. ,,Het voordeel van een kamermuziekfestival is dat je musici op kleine, bijzondere locaties kunt neerzetten. Zo maak je het voor bezoekers aantrekkelijker; het is niet alleen de muziek maar ook de omgeving. Daarmee willen wij ons een beetje onderscheiden van de gangbare concertjes.” Aldus de voorzitter van SKZ, Sjaak de Blauwe.

Musici uit binnen- en buitenland

Aan het festival werd meegewerkt door een breed scala aan musici uit eigen land en daarbuiten. Toppers als celliste Harriet Krijgh, violiste Lisa Jacobs, alsook de Letse pianiste Lauma Skride, en het koperensemble Belgian Brass vormen slechts een kleine selectie. Voor meer informatie, zie de website van het Festival Zeeland Klassiek.

Het Familiefonds Hurgronje heeft een financiële bijdrage geleverd aan de realisatie van dit festival.

Eindrapportage Festival 2022