Familiefonds Hurgronje

sinds 1767

 Postbus 137, 4330 AC Middelburg

 secretariaat@hurgronje.nl

Ontstaansgeschiedenis Familiefonds Hurgronje

Het Familiefonds Hurgronje is opgericht in Vlissingen bij notariële akte van 3 februari 1767 door een aantal kleinkinderen van het echtpaar Isaac Hurgronje (1652 – 1706) en zijn vrouw Josina Phoenix (1663 – 1711). Het startkapitaal werd gevormd door een tweetal legaten van vooroverleden zoons van dit echtpaar. Het doel van het fonds was het geven van financiële ondersteuning aan nakomelingen van het echtpaar Hurgronje – Phoenix, die hulp behoeven, en steun aan weldadige doelen, in het bijzonder in de provincie Zeeland.

Portret Isaac Hurgronje

Isaac Hurgronje

Het Familiefonds voert ook het beheer over een afzonderlijk legaat van een familielid uit Heinkenszand, die dit legaat bestemde voor “jongedochters uit Heinkenszand” die aldaar in de hervormde kerk trouwen. Op dit afzonderlijke fonds wordt ook nog geregeld beroep gedaan.

In 2017 vierde het Fonds het 250–jarig bestaan met een feestelijke bijeenkomst.

Het fonds wordt bestuurd door de ‘administrateuren’, waarvan er één de leiding heeft als ‘fungerend administrateur’, een jaarlijks roulerende functie. Er zijn ca. 700 familieleden bekend die zich hebben aangesloten. De jaarlijkse familievergadering, waarbij meestal omstreeks 80 familieleden aanwezig zijn, wordt gehouden in de tweede week van januari in Vlissingen of Middelburg, omdat het oorspronkelijke echtpaar op 9 januari 1680 in Vlissingen is getrouwd. In die vergadering wordt beslist over de besteding van de gelden voor ondersteuning van familieleden en culturele doelen.

Portret Josina Phoenix

Josina Phoenix

Recente artikelen

Blijf op de hoogte van de activiteiten van het Familiefonds Hurgronje.

Weldadigheid

Ondersteunde projecten

Het boek “Diekwerker tot Redder” over de geschiedenis van het station Westkapelle van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij is op de nationale reddingbootdag op 25 mei 2024 gepresenteerd. Ons Familiefonds

Genesis is uitgegeven door ‘t Kerkje van Ellesdiek en Het Paard van Troje. Het boek kost € 15,- en is te koop in de boekhandel, en via de website van

Op 2 maart jl. werd voor de 23e keer de Scratch Messiah Zeeland uitgevoerd in de St. Jacobskerk in Vlissingen. Een scratch uitvoering houdt in dat het werk op één