Home

Ontstaansgeschiedenis Familiefonds Hurgronje

Het Familiefonds Hurgronje is opgericht in Vlissingen bij notariële akte van 3 februari 1767 door een aantal kleinkinderen van het echtpaar Isaac Hurgronje (1652 – 1706) en zijn vrouw Josina Phoenix (1663 – 1711). Het startkapitaal werd gevormd door een tweetal legaten van vooroverleden zoons van dit echtpaar. Het doel van het fonds was het geven van financiële ondersteuning aan nakomelingen van het echtpaar Hurgronje – Phoenix, die hulp behoeven, en steun aan weldadige doelen, in het bijzonder in de provincie Zeeland.

Portret Isaac Hurgronje
Isaac Hurgronje
Portret Josina Phoenix
Josina Phoenix

Het fonds wordt bestuurd door de ‘administrateuren’, waarvan er één de leiding heeft als ‘fungerend administrateur’, een jaarlijks roulerende functie. Er zijn ca. 700 familieleden bekend die zich hebben aangesloten. De jaarlijkse familievergadering, waarbij meestal omstreeks 80 familieleden aanwezig zijn, wordt gehouden in de tweede week van januari in Vlissingen of Middelburg, omdat het oorspronkelijke echtpaar op 9 januari 1680 in Vlissingen is getrouwd. In die vergadering wordt beslist over de besteding van de gelden voor ondersteuning van familieleden en culturele doelen.

Het Familiefonds voert ook het beheer over een afzonderlijk legaat van een familielid uit Heinkenszand, die dit legaat bestemde voor “jongedochters uit Heinkenszand” die aldaar in de hervormde kerk trouwen. Op dit afzonderlijke fonds wordt ook nog geregeld beroep gedaan.

In 2017 vierde het Fonds het 250–jarig bestaan met een feestelijke bijeenkomst.