Op 1 januari 2013 werd Arjan van Dixhoorn door het Familiefonds Hurgronje voor vijf jaar aangesteld als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht met als leeropdracht “de Geschiedenis van Zeeland in de Wereld”. De leerstoel is bedoeld om onderwijs en onderzoek over Zeeland te ontwikkelen in de internationale context van het University College Roosevelt, het honour’s college van de Universiteit Utrecht dat sinds 2004 is gevestigd te Middelburg. De leerstoel werd op 1 januari 2018 met nog eens vijf jaar verlengd.

De leerstoelhouder richt zich in onderwijs en onderzoek op de relatie tussen kennisculturen, imperialisme en regionale en interregionale concurrentie in de vroegmoderne wereld (1400-1900) en op de relatie tussen kennisculturen en macht(streven) in de langetermijn-ontwikkeling van een actieve politieke gemeenschap in Zeeland (1300-heden).

>>> Lees verder op Zeeland in de Wereld. >>>

Verslag Hurgronje-Leerstoel 2013-2021

The Historiography of Learned Societies in the ‘Age of Sociability’
International Symposium

Middelburg (the Netherlands), December 13-14, 2019
University College Roosevelt, Raadzaal

Zeeland and Beyond
Academies in the history of knowledge (1750-1850)
Seventh Hurgronje Symposium

Middelburg (the Netherlands), December 16, 2019
University College Roosevelt, Raadzaal