Doe mee, verlos de zee!

Doe mee verlos de zee

Iedereen die wel eens een strandwandeling heeft gemaakt kent het beeld: aangespoeld afval op de vloedlijn. We verbazen ons erover (want zelf laten we nooit afval achter op het strand!) en spreken er schande van, maar de meesten van ons stappen er overheen en verlaten het strand met lege handen. Zoniet de initiatiefnemer van Doe mee, verlos de zee!

In 2010 ontstaan als burgerinitiatief en inmiddels ondergebracht in een stichting, helpt Doe mee, verlos de zee! de stranden op te ruimen door vrijwilligers te organiseren en materialen beschikbaar te stellen. Zij doet dit in samenwerking met o.a. kust gemeenten en natuurbeschermingsorganisaties.

De stichting enthousiasmeert gemeenten zodat deze een (of meerdere) “Jutbak(ken)” op het strand plaatsen en regelmatig legen. Deze worden bij voorkeur op een zichtbare plek geplaatst waar veel mensen ermee geconfronteerd worden. Zodat passanten bewust gemaakt worden en aangezet om in actie te komen, bijvoorbeeld door tijdens een wandeling op het strand afval te verzamelen en in de Jutbak te deponeren. Als iedereen zo een steentje bijdraagt blijven de stranden opgeruimd en schoon.

Daarnaast overlegt de stichting met de vervuilers in een poging het probleem bij de bron aan te pakken en definitief de wereld uit te helpen. De website van Doe mee, verlos de zee! bevindt zich hier.

Recent heeft het Familiefonds Hurgronje de stichting met een bedrag gesponsord zodat zij jutzakken kan laten bedrukken, visitekaartjes kan laten maken, en haar website kan verfijnen.

Geef een antwoord