3 boeken gepubliceerd met steun van het Familiefonds

14 augustus 2020

Mede dankzij een financiële bijdrage van het Familiefonds zijn recentelijk 3 boeken verschenen die de Administrateuren graag onder de aandacht willen brengen.

‘Zeeuwse regenten in Parijs’ door Irene Storm van Leeuwen-van der Horst
Na de publicatie van het Reisjournaal naar Engeland (Reislustige Zeeuwse regenten, 2017) heeft Irene Storm van Leeuwen-van der Horst, bibliothecaris van kasteel Duivenvoorde, het Reisjournaal naar Parijs onderzocht. In haar nieuwste boek vertelt zij over de reis die de Zeeuwse regent en admiraal Johan Steengracht met zijn zoon Nicolaas en zijn vriend Daniel Radermacher, bewonderaar van Voltaire, in 1722 naar Parijs maakte.

Het gezelschap bezocht overdag vele stadspaleizen en buitenplaatsen. ‘s Avonds waren zij vaak in theaters en pretparken te vinden. Vader Steengracht liet zijn net afgestudeerde zoon kennis maken met de Franse cultuur en introduceerde hem in de wereld van de diplomatie. De drie reizigers staken hun kritiek op de Franse koning niet onder stoelen of banken.

Naast een transcriptie van de tekst zijn in dit boek alle gravures opgenomen, evenals een navertelling en een inleiding over historische achtergronden.
ISBN: 9789087048389

‘Cristóbal de Mondragón, de goede Spanjaard’ door Raymond Fagel
Raymond Fagel, universitair docent Algemene Geschiedenis, deed onderzoek naar de Spaanse commandant Mondragón die Zierikzee spaarde tijdens de 80-jarige oorlog en wordt gezien als ‘de goede Spanjaard’.

Mondragón en zijn troepen wisten alle verzet op Duiveland en Schouwen te breken, maar Zierikzee verdedigde zich tot het uiterste. Doordat Schouwen onder water werd gezet, konden de Spaanse troepen de stad niet van dichtbij beschieten en restte niets anders dan Zierikzee van de buitenwereld af te sluiten en uit te hongeren. De pogingen van prins Willem van Oranje om de stad te ontzetten ten spijt, was die tactiek uiteindelijk succesvol.

De publicatie bevat bijzonder fraaie illustraties. Het boek is speciaal uitgebracht voor de gelijknamige tentoonstelling die tot en met 22 november in het Stadhuismuseum in Zierikzee te bezichtigen is.
ISBN 9789492583109

‘Wacherse ketens, de trans-Atlantische slavenhandel en de economie van Walcheren 1755-1780’ door Gerhard de Kok
De Nederlandse deelname aan de trans-Atlantische slavenhandel maakt veel tongen los. Eén vraag die regelmatig terugkeert: welke invloed had deze mensenhandel op de Nederlandse economie?

Dit boek richt zich op het Zeeuwse Walcheren in de tweede helft van de achttiende eeuw. Vlissingen en Middelburg waren toen de belangrijkste slavenhandelssteden van Nederland. Tussen 1730 en 1800 vertrok ongeveer 500 maal een slavenschip uit één van beide steden, volgeladen met waardevolle exportgoederen om in West-Afrika tegen mensen te ruilen.

In dit boek behandelt Gerhard de Kok de handelskantoren die deelnamen aan de trans-Atlantische slavenhandel. Hij onderzoekt de slavenhandelaren, de investeerders en de bedrijvigheid die gepaard ging met het uitreden van slavenschepen. De Kok komt tot nieuwe en opzienbarende conclusies over de lokale impact van deze handelstak. Hij laat daarnaast zien hoe Walcheren kon uitgroeien tot het belangrijkste centrum van de slavenhandel in Nederland.
ISBN 9789462494657

Share your thoughts
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}