6 april 1572: En toen barstte de bom!

En toen barstte de bom

2022. Precies 450 jaar geleden, op Paaszondag 6 april 1572 verjagen de Vlissingers de Spaanse bezetter uit de stad. Het is het begin van de bevrijding van de Nederlanden en het ontstaan van de Republiek der Nederlanden.

Het is op het einde van de 16e eeuw. Hongersnood en werkeloosheid heersen alom, ook in Vlissingen. De handel gaat slecht en Vlissingen word door de Spaanse bezetter gedwongen vreemde garnizoenen onderdak te bieden. De ene belasting stapelt zich op de andere. Alva begint met de bouw van een citadel en kondigt de komst van 1000 Spaanse soldaten aan om de bevolking in toom te houden. De Vlissingers pikken het niet langer, ze komen in opstand. Op Paaszondag, 6 april 1572 barst de bom…

De Stichting Vrienden van Vlissingen heeft een blijvende herinnering aan de gebeurtenissen van 6 april 1572 gecreëerd: drie korte “geluidsbeelden/hoorspelen” van ca. 1,5 minuut die op 3 plekken in de stad met een QR-code ontsloten worden. Tevens en hiermee samenhangend, de inrichting van een etalage in de Kerkstraat (Het Spui). Deze heeft tot doel om passanten met een blikvangend tafereel te verleiden tot kennisneming van het onderwerp en te attenderen op de andere plekken in de stad waar de hoorspelen/geluidsbeelden aangeboden worden. Bijkomend belang is het aantrekkelijk houden van het straatbeeld van de Kerkstraat.

Deze digitale historisch-toeristische informatie is specifiek ontwikkeld voor het jubileum themajaar, maar blijvend in de stad beschikbaar. Het geeft invulling aan een zeer belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van Vlissingen en Nederland, zowel voor bewoners als voor bezoekers van de stad.

Film YouTube

Het Familiefonds Hurgronje heeft een financiële bijdrage geleverd aan dit project.

Geef een reactie