Verbouw dienstgebouw Protestantse Gemeente Heinkenszand

Op 9 januari 2021 heeft de Familievergadering besloten geld beschikbaar te stellen voor de verbouw van het dienstgebouw van de Protestantse Gemeente aan de Dorpskerk te Heinkenszand.

Isaac Hurgronje, ambachtsheer van Heinkenszand, heeft een Legaat nagelaten om daaruit huwelijksgiften te verstrekken aan de bruiden binnen de Hervormde gemeente Heinkenszand (nu Protestantse Gemeente Heinkenszand). Vanwege deze bijzondere band met het dorp vonden de Administrateuren een bijdrage aan deze verbouwing gepast, en de familieleden hebben dat ter vergadering bevestigd.

Na een lange voorbereidingstijd is de aannemer begin maart 2023 begonnen met de werkzaamheden. Er lag een ontwerp klaar, waarvoor de gemeente Borsele goedkeuring had verleend, maar door de sterk gestegen bouwkosten was dit ontwerp niet langer haalbaar. Om die reden moest het ontwerp zodanig worden herzien, dat het financieel weer uitvoerbaar zou zijn. Dit betekende echter dat de bouwvergunning opnieuw moest worden aangevraagd – wat weer de nodigde tijd vergde – en ook het selecteren van een aannemer was een tijdrovende procedure. Uiteindelijk is de gemeentelijke vergunning ontvangen en een aannemingsovereenkomst gesloten met een bouwbedrijf voor de realisatie van de verbouwplannen.

Op dit moment is de voortgang dus eindelijk daadwerkelijk zichtbaar. Doordat veel dorpelingen zich vrijwillig hebben aangemeld om het bouwteam en de interieurcommissie bij te staan, kan het nodige geld worden bespaard. Voor de plaatsing van zonnepanelen op het dak van het dienstgebouw heeft de gemeente uiteindelijk ook toestemming verleend, waardoor in de toekomst ook op de stroomkosten zal worden bespaard. De planning is dat de aannemer ca. 1 september 2023 klaar zal zijn, d.w.z. dat het casco er dan zal staan. Daarna moet er uiteraard nog veel gedaan worden om het gebouw af te maken, zoals het schilderwerk, het plaatsen van de keuken, het installeren van het sanitair en nog veel meer. Wordt vervolgd dus!


Geef een reactie