Jong Zeeuws Tekentalent

Penning Vernuft en vlyt

De Prijs voor Jong Zeeuws Tekentalent is een nieuw initiatief dat recent is gelanceerd door de Teeken Akademie in samenwerking met de Ridderschap van Zeeland.

De Teeken Akademie werd in 1778 opgericht met het doel liefhebbers in de gelegenheid te stellen hun talenten verder te ontwikkelen en om vakonderwijs te geven aan jongens ten behoeve van hun levensonderhoud. Van de in 1814 ingestelde Ridderschap van Zeeland waren verschillende leden nauw verwant met de oprichters en begunstigers van de Teeken Akademie. De dirigerende leden van de Teeken Akademie hebben vrijwel jaarlijks aan de beste leerling een medaille geschonken, een initiatief dat vanaf 1822 met een door de Koning beschikbaar gestelde penning is voortgezet.

Deze traditie, die tot ver in de negentiende eeuw werd voortgezet, is nu in ere hersteld door de oorspronkelijke Vernuft en Vlyt-penning, ontworpen in 1778 door de Middelburger G. Kockers, opnieuw uit te reiken aan het Jong Zeeuws Tekentalent. Te beginnen met 2023 en dan vervolgens in de komende 5 jaren. Hiertoe is contact gezocht met de firma G.J. van den Bergh Zilverwerken in Schoonhoven die een aantal replica’s heeft gegoten. Als basis is een origineel gebruikt uit de collectie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, bewaard in het Zeeuws Museum.

Op 28 april 2023 is de penning uitgereikt aan de 14-jarige Kian Wisse. Het laten maken van de penning werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Familiefonds Hurgronje.

Geef een reactie