Buiten Verwachting

De molen Buiten Verwachting

De historie van Nieuw- en Sint Joosland

René Hoebeke is inwoner van Nieuw- en Sint Joosland en heeft een passie voor geschiedenis. Nadat hij eerder al het boek Slagveld Sloedam schreef, heeft hij nu een dik historisch naslagwerk over zijn eigen dorp geschreven. De (werk)titel van het boek is Buiten Verwachting, naar de korenmolen van het dorp. Het boek beschrijft de lokale historie van Nieuw- en Sint Joosland en Oude Dorp van 1631 tot 2022. Het beslaat bijna 800 pagina’s en bevat ca. 800 foto’s en illustraties.

Na inleidende hoofdstukken over de geschiedenis van Nederland en de provincie Zeeland, volgt de ontstaansgeschiedenis van Nieuw- en Sint Joosland. Daarna worden de landbouw en de boerderijen beschreven, gevolgd door het dorpsleven: de winkeliers en ondernemers, de kerk, het onderwijs, de volksgezondheid, de veiligheid en criminaliteit, de verenigingen en organisaties en tot slot vertel ik over verschillende Nieuwlanders met een bijzonder verhaal.

Inmiddels zijn voldoende middelen verkregen (uit sponsoring, verwachte verkoop en eigen middelen) om de publicatie uit te kunnen geven. De verwachting is dat het boek eind dit jaar zal kunnen worden besteld. Voor meer informatie zie de website over het boek.

René publiceert het boek in eigen beheer en heeft geen commercieel oogmerk met de verkoop. Het Familiefonds Hurgronje heeft een financiële bijdrage geleverd aan de publicatie.

Geef een reactie