Dansen op der Boede

Martien en Johanna

Hoewel van oorsprong geen Zeeuw, woonde Martien Beversluis een groot deel van zijn leven in de provincie Zeeland, in Veere om precies te zijn. Hij leefde daar niet alleen, maar samen met zijn (tweede) echtgenote, Johanna Verstraate. Deze jongedame – een stuk jonger dan Martien! – , met de heldere roepnaam Jo, was geboren en getogen in Veere, als dochter van een sluiswachter.

Martien ging zich na een carrière bij de radio toeleggen op het schrijven van gedichten en romans. Zijn vrouw schreef ook, maar zocht haar thematiek dichter bij huis: de streekroman. Haar verhalen speelden zich af in de provincie (en vooral op Walcheren) – en de door de personages gesproken tekst werd weergegeven in dialect. Zij gebruikte voor haar werk diverse pseudoniemen (Dignate Robbertz, Jo van Wentveldt, Sylvia Mares, Jola de Canter) en had – vooral in de provincie Zeeland – veel succes. In veel Zeeuwse gezinnen signaleerde men Jikkemien, Volk van Basalt, Geertrui, de heks van Veere, Man te Roer of haar latere boeken voor de jeugd.

Hun persoonlijk leven was, zacht gezegd, nogal turbulent en met name dat van Martien Beversluis springt in het oog: hij ontwikkelt zich van gematigd protestant tot socialist, later zelfs communist. Hij wendt zich tot het gereformeerd geloof en in de Tweede Wereldoorlog sluit hij zich aan bij de NSB en wordt zelfs sympathisant van de Germaanse SS. Op het laatst van zijn leven begeeft hij zich in kringen van het katholicisme en van de antroposofie.
Wat is dit voor man? Een opportunist? Een windvaan zonder ruggengraat? Ordinaire meeloper?

Theater voorstelling

Theater is een belangrijk medium, juist om emotionele processen in beeld te brengen. In een theaterspel spreken de hoofdrolspelers zelf, reageren ze op de omstandigheden en delen ze ook hun twijfels.

Stichting Valreep ontwikkelt en speelt toneelvoorstellingen met een Zeeuwse achtergrond. Begin 2024 wil Stichting Valreep de voorstelling Dansen op der Boede uitbrengen, een spel over het complexe leven van de hierboven genoemde Martien Beversluis én zijn echtgenote. Deze solovoorstelling wordt uitgevoerd door één actrice: zij speelt Johanna Verstraate die het verhaal over haar echtgenoot vertelt. Zij is uiteraard loyaal aan haar man, maar toont in sommige gevallen wellicht toch ook de twijfels die zij had bij zijn merkwaardige manoeuvres.

Dansen op Der Boede is een universeel verhaal over hang naar erkenning, rancune over miskenning en de eeuwige zucht om het aardse bestaan te verbinden met ‘het hogere’. De voorstelling is sterk gelokaliseerd in de gemeente Veere, lang woonplaats van het illustere echtpaar, maar geeft ook een beeld van het sociale klimaat in de provincie Zeeland, en met name Walcheren tussen de twee Wereldoorlogen. De voorstelling is een ontroerend toneelspel waarin persoonlijke geschiedenis verweven wordt met de historische context van de provincie.

Website Stichting Valreep

Het Familiefonds Hurgronje heeft een financiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze voorstelling.

Geef een reactie