Fietsmaatjes Walcheren

Fietsmaatjes

Zo’n tien jaar geleden kwam praktijkverpleegkundige Tekla Zwinkels op het idee van Fietsmaatjes. Zij zag in haar dagelijks werk in Teylingen hoeveel behoefte er is onder mensen met een beperking om af en toe lekker naar buiten te kunnen, te bewegen en onder de mensen te zijn. En zij wist genoeg enthousiastelingen om zich heen te verzamelen die dat met haar mogelijk wilden maken. Van Fietsmaatjes Teylingen kwam Fietsmaatjes Nederland met inmiddels meer dan 35 lokale organisaties.

Afgelopen najaar namen een aantal geëngageerde mensen op Walcheren het initiatief om Fietsmaatjes Walcheren op te richten.

Doelstelling van de stichting

Het mogelijk maken dat mensen die niet meer zelfstandig kunnen of willen fietsen, samen met een vrijwilliger (fietsmaatje) dit nog wel kunnen doen op een duofiets met elektrische trapondersteuning. De stichting heeft geen winstoogmerk. De bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden voor de Stichting. Vrijwilligers en bestuurders hebben wel recht op vergoeding van voor de Stichting gemaakte onkosten bij de uitoefening van hun functie.

Omschrijving van de inhoud van het project

Fietsmaatjes zijn gasten en vrijwilligers die samen regelmatig een fietstocht maken op een duofiets. De gasten zijn mensen met een beperking in bewegen, horen, zien of cognitie. Dit is een grote groep (circa 12% van de Nederlandse bevolking) bestaande uit blinden, slechthorenden, gehandicapten, ouderen en mensen met dementie. Zij krijgen door Fietsmaatjes beweging, zinvolle contacten en zingevende buitenactiviteiten. Het doorbreekt ook in veel gevallen hun eenzaamheid. Circa 80% van de gasten zijn thuiswonend, in veel gevallen bijgestaan door mantelzorgers. Deze mantelzorgers krijgen door Fietsmaatjes even een paar uur voor zichzelf. Daarnaast richten zij zich op vrijwilligers, zijnde vitale en sociaal bewuste mensen, die als vrijwilliger een gezonde, gezellige en zingevende vrijetijdsbesteding zoeken.

Door de zorgvuldige koppeling van vaste fietsmaatjes die regelmatig met elkaar op pad gaan, ontstaat er een vertrouwd contact. In andere delen van Nederland is al een aantal van deze initiatieven gestart onder de organisatie van www.fietsmaatjes.nl. Met de 10 jaar ervaring die daar is opgedaan wil Fietsmaatjes Walcheren in Zeeland een eerste stap in de provincie zetten om hier op soortgelijke wijze vorm aan te geven.

De activiteiten van Fietsmaatjes Walcheren worden mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van het Familiefonds Hurgronje.

Geef een antwoord