Het leven van Frans Naerebout en het Vlissingen van zijn tijd, door prof. dr. D.H.A. Kolff

4 oktober 2021

Iedereen kent ongetwijfeld het standbeeld op de Boulevard De Ruyter te Vlissingen van Frans Naerebout (1748-1818), de loods die op 24 juli 1779 het leven redde van 87 opvarenden van het VOC-schip ‘Woestduyn’, dat voor de kust van Zoutelande in de problemen was gekomen.

Prof. dr. D.H.A. Kolff, zoon van mr. B. Kolff (burgemeester en eerste ereburger van Vlissingen van 1946 tot 1967), heeft het Familiefonds om financiële ondersteuning gevraagd voor de publicatie van zijn manuscript over het leven van Frans Naerebout en het Vlissingen van zijn tijd. In de inleiding van het manuscript omschrijft Dirk H.A. Kolff heel mooi waarom hij voor dit onderwerp heeft gekozen: “Frans Naerebout is in ons land een held gebleven. Een veelheid van jongensboeken vertelde zijn levensverhaal en hield hem, teruggebracht tot rolmodel van oprechtheid, bescheidenheid en durf, meer dan een eeuw lang voor aan jonge lezers.

Hij is bezongen in het Zeeuwse volkslied, kreeg in Vlissingen een standbeeld en werd uitgeroepen tot de ‘Vader van het Nederlandse Loodswezen’. Daarmee is hem recht gedaan. Maar niet volledig. Zijn leven was verstrengeld met dat van vele anderen en voor alles met de stad Vlissingen, een samenleving onderhevig aan ingrijpende, gewelddadige wisselingen van de fortuin, zowel voor als tijdens en na de Bataafs-Franse tijd. Het verhaal van de Naerebouten kan niet zonder die context. En de geschiedenis van Vlissingen kan niet van meer nabij worden verteld dan door hun ogen. Samen vormen ze een venster op een tijdvak.”

Inmiddels hebben de Administrateuren, gelet op het cultuurhistorisch belang van dit boek, financiële ondersteuning toegezegd voor de publicatie daarvan. Voor meer informatie zie het bij de aanvraag gevoegde Voorwerk en Inleiding.

Share your thoughts
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}