Het jeugdproject van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen maakt flinke stappen dankzij de ondersteuning van het Familiefonds Hurgronje

10 december 2021

Het Familiefonds Hurgronje werkt sinds 2019 mee aan de jeugdactiviteiten van het Zeeuws Genootschap. In ruil hiervoor kunnen de leden van het fonds zich aanmelden voor een lidmaatschap.

Het Zeeuws Genootschap is opgericht in 1769. De rots in de woelige zee met de zeven muzen werd het symbool. De muzen staan voor de vrije kunsten en wetenschappen. De rots is hun veilige werkplek en het motto kan (zeer vrij) worden vertaald met: ‘Zij schitteren te midden van de golven’. De 1.400 leden en de 80 vrijwilligers van het Zeeuws Genootschap dragen Zeeland in hun hart en vormen met elkaar de rots der muzen. Door middel van de collecties (meer dan 200.000 objecten), boeken, tijdschriften, exposities, lezingen, concerten, video’s en congressen wordt de indrukwekkende Zeeuwse cultuur en geschiedenis ontsloten, zowel binnen de provinciegrenzen als ver daarbuiten. Het Genootschap is dé autoriteit op het gebied van de Zeeuwse kunsten en wetenschappen.

Na het grote succes van ons onderwijsproject YESC in 2019, is de Commissie Jeugd van het Zeeuws Genootschap met volle zeilen verder gegaan met de ontwikkeling van een nieuw, eigentijds en interactief jongerenprogramma: WIJZ. Het doel: het kweken van interesse en enthousiasme bij de Zeeuwse jeugd voor de collectie van het Genootschap en voor de geschiedenis van Zeeland in het verleden en heden. Het project heeft de naam WIJZ gekregen (Wetenschap, Interactiviteit, Jongeren, Zeeland). Een van de speerpunten is het ontwikkelen van een ‘dating-app’ waarmee een scholier/student via de Collectie Online (kzgwonline.nl) een ‘date’ kan maken met een object uit de collectie èn met andere scholieren/studenten die met hetzelfde onderwerp bezig zijn. De app gaat ook een aantal ‘game-elementen’ bevatten voor bijvoorbeeld speurtochten en zal eind 2022 gereed zijn. Tegelijkertijd zal er veel tijd worden geïnvesteerd in het enthousiasmeren van leerlingen en docenten in het Zeeuwse onderwijs.

De jeugdactiviteiten vormen een van de twee speerpunten van de strategie van het Zeeuws Genootschap. Het tweede speerpunt is de versnelde digitalisering van onze collecties, zodat er een online museum ontstaat dat in omvang kan wedijveren met de grootste ter wereld en dat de basis is van de jeugd-app.

Word namens het Familiefonds Hurgronje lid van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en help mee Zeeland te laten schitteren!

Leden van het Familiefonds Hurgronje kunnen om niet lid worden van het Zeeuws Genootschap en ontvangen dan het tijdschrift Zeeland (4 keer per jaar), het tweedelige jaarboek Archief en krijgen 50% korting op de toegang tot het Zeeuws Museum. Daarnaast genieten zij reductie op het bijwonen van lezingen en op de aankoop van publicaties. U kunt ook digitaal lid worden. Dat is hetzelfde als het gewone lidmaatschap, alleen ontvangt u alle uitgaven van het Genootschap als PDF of als eBook.

Met vriendelijke groet,
Peter van Druenen, voorzitter

Share your thoughts
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}