Het schot uit de donderbus

11 mei 2022

Dit jaar is het 450 jaar geleden dat Vlissingen zich bevrijdde van het juk van de Spaanse bezetter. Dat wordt jaarlijks feestelijk herdacht, zo ook dit jaar. Op 16 april jl. werd de Vlissingse Opstand 1572 gevierd in de binnenstad. De werkgroep Viering Vlissings Verzet 1572 van de Stichting Vesting Vlissingen was verantwoordelijk voor de organisatie.

Omdat het belangrijk is dat de jeugd bekend is met deze historische gebeurtenis heeft de werkgroep aan kinderboekenschrijver John Brosens gevraagd hierover een boekje te schrijven. Als geboren Vlissinger was die vraag niet aan dovemansoren gericht. Het boekje kreeg de titel “Het schot uit de donderbus” en is inmiddels gepubliceerd en verspreid onder bovenbouw leerlingen van alle Vlissingse basisscholen.

Het boekje is in een oplage van 2000 stuks gedrukt. Het Familiefonds Hurgronje heeft een financiële bijdrage geleverd om de publicatie mogelijk te maken.

Share your thoughts
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}