Realisatie Etty Hillesum Huis, Middelburg

17 december 2021

Wie kent niet haar dagboek, uitgegeven onder de titel “Het verstoorde leven”? Etty Hillesum (1914-1943) was een uitzonderlijk schrijfster die helaas nooit heeft geweten dat haar dagboek wordt beschouwd als een historisch en literair werk van belang. Het werd 38 jaar na haar dood in kamp Auschwitz (Polen) voor het eerste gepubliceerd en is inmiddels in 18 talen vertaald.

Op 19 mei 2020 is de stichting Etty Hillesum Huis Middelburg opgericht. Het geboortehuis aan het Molenwater 77, kwam in mei 2019 te koop. Een unieke kans om iets heel moois en maatschappelijk relevants te realiseren op deze tastbare plek van herinnering. Het betreft hier historisch erfgoed.

De stichting aan het woord:
“Vanuit vier pijlers: wetenschap, educatie, kunst & cultuur willen we de herinnering aan de Joodse dagboekschrijfster en haar lotgenoten levend houden en het gedachtegoed van deze bijzondere schrijfster vanuit verschillende disciplines in beeld brengen en borgen voor toekomstige generaties.

Daarnaast willen we:

  • historische kennis over de Joodse geschiedenis in Middelburg en Zeeland in beeld brengen,
  • inzicht over een periode van dictatuur, vervolging en onderdrukking verspreiden,
  • bijdragen aan bewustwording- en bestrijding van het hedendaagse antisemitisme.

Daarvoor ontwikkelen we kunst- en culturele activiteiten en educatieve programma’s.

Het Etty Hillesum Onderzoekscentrum (EHOC), nu nog in het Zeeuws Archief zal eveneens naar Molenwater 77 verhuizen. We zijn een crowdfundcampagne gestart om e.e.a. te financieren.

Donderdag 2 december jl. is de verbouwing (3 dagen later dan gepland) van start gegaan. De planning is dat eind januari de verbouwing ( het grove werk) af is en dan start de inrichting van het huis en de expositie. Dat zal ongeveer een maand of drie in beslag nemen. Wij hopen begin mei de deuren te kunnen openen.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website

Plaquette Etty Hillesum Huis

De Administrateuren hebben inmiddels een financiële bijdrage toegezegd.

Share your thoughts
  1. Prachtig dat het Familiefonds het Etty Hillesum Huis ondersteunt.
    Haar fijngevoeligheid en persoonlijke insteek in maatschappelijke problemen, vind ik heel bijzonder. Ik ben blij dat haargedachtengoed (en gevoelsgoed 🙂 ) aandacht zal krijgen nu en in de toekomst.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}