Update 1 restauratie Praalgraf

Half december 2022 is Tim Kemperman (beeldhouwer) begonnen met de voorbereidingen voor het transport van het praalgraf naar Amsterdam. De vloer en de wanden van de kapel zijn bekleed met houten platen ter bescherming ervan. Het hekwerk naast de preekstoel is zorgvuldig uit elkaar gehaald en alles is genummerd, gefotografeerd en vervolgens weggehaald voor transport. Gelukkig kan de preekstoel blijven staan.

Half januari 2023 is begonnen met het maken van een tafel op gelijke hoogte van de tombe, om zo de gedrapeerde doek met de beeltenis van Hieronymus (met een gewicht van ongeveer 750 kilo!) heel voorzichtig op de tafel te verschuiven.
Er zijn inmiddels verscheidene zoutmonsters genomen. Uit analyse van de monsters blijkt dat het zoutgehalte in het praalgraf zeer hoog is.

Voorafgaand aan de restauratie wordt het beeld geheel in gips verpakt met houten balken die als spalken worden gebruikt (zoals bijvoorbeeld bij een gebroken been) om zo verdere schade te voorkomen als gevolg van de scheur die zich midden op het lichaam bevindt. Het plan is om in Amsterdam in de onderzijde twee sleuven te frezen en in de sleuven twee lange RVS stroken te plaatsen zodat verder breken vrijwel onmogelijk wordt. Dit ook in verband met de terugplaatsing van het beeld.

Tim Kemperman:

Ik ben gebeld door filmmaker Sander Snoep, broer van Tobias, met de vraag of hij een film documentaire mag maken over de restauratie van de graftombe. Ik hoefde niet lang na te denken over zijn geweldige aanbod, zeker gezien zijn vakkundigheid. Zodoende waren we maandagmorgen al vroeg in Stavenisse, waar hij de hele dag heeft gefilmd.
Inmiddels heeft hij ook in de werkplaats van Tobias gefilmd.

Maandag 6 februari zijn de beeldhouwers Tim Kemperman en Tobias Snoep met enkele werknemers aan de slag gegaan om de beeltenis van Hieronymus voor te bereiden voor het transport naar Amsterdam. Ze hebben het beeld eerst schoongemaakt, en vervolgens ingesmeerd met groene zeep. Dit om later het gips er gemakkelijker vanaf te halen. Het beeld is met houten balken gespalkt en daarna vanaf de keel tot de benen in het gips gezet. Dit hebben ze gedaan om te voorkomen dat de breuk die over de buik loopt groter zou kunnen worden of zelfs helemaal zou breken.

Daarna is het beeld, met behulp van zware spanbanden, heel voorzichtig op een op dezelfde hoogte van de graftombe gemaakte tafel getrokken. Vervolgens is het ruim 750 kilo wegende beeld een klein stukje opgetakeld, zijn de poten van de tafel er vanonder geschroefd, en is het beeld op een daarvoor klaarstaand wagentje geplaatst. Zo is het van de kapel de kerk uitgereden tot aan de gereedstaande auto.

Nadat het beeld op de auto is geplaatst is alles goed gespalkt en vastgezet om de risico’s van het transport te beperken. Na een veilige rit is het beeld dezelfde avond nog bij de werkplaats van Tobias Snoep er afgetakeld. Het staat nu in opslag totdat het in het speciaal hiervoor gemaakte bad kan worden ontzout.

Dinsdag is Tim Kemperman met zijn broer en enkele andere werknemers begonnen met de tombe, waarop het beeld rustte, uit te hakken. Dit moet heel voorzichtig gebeuren om schade aan de tombe te voorkomen. Donderdagavond hadden ze de bodem bereikt en konden de voorkant en beide zijstukken van de tombe worden verwijderd.

Vrijdag is de fraai gebeeldhouwde voorkant heel voorzichtig losgemaakt van de doken en goed in een houten frame verpakt. Vervolgens is het er met de portaalkraan tussenuit getakeld zodat ook dit stuk veilig kan worden getransporteerd naar Amsterdam.

Bekijk de foto’s van de voortgang van de restauratie hier.

Geef een reactie