Zonnebloem afdeling Schouwen-Duiveland

3 april 2023

De Zonnebloem afdeling Schouwen-Duiveland wil een positieve bijdrage leveren aan het leven van mensen die door ziekte en/of gevorderde leeftijd lichamelijk beperkingen hebben, en die als gevolg daarvan in een sociaal isolement dreigen te komen. Zij probeert door één op één contacten, maar ook door allerlei activiteiten, met name de eenzaamheid een beetje te verlichten.

De afdeling telt zo’n 315 deelnemers, gasten genoemd, en werkt met ongeveer 35 vrijwilligers. Alle gasten wonen op Schouwen-Duiveland, hetzij zelfstandig, hetzij in een tehuis en zijn lid van de Zonnebloem.

Zeeuwse middagen

Eén van de activiteiten van dit jaar zijn de Zeeuwse middagen in het teken van het Zeeuws erfgoed, inclusief het Zeeuwse dialect, temeer daar het merendeel van de gasten geboren en getogen op het eiland is. Deze middagen vonden plaats op 14 en 16 maart en de gasten hebben genoten! Ze werden verrast met o.a. een Zeeuwse lunch, Zeeuws cabaret en een bingo met Zeeuwse prijsjes.

Zeeuwse middag

Ziekenzondag

Ziekenzondag is een jaarlijks initiatief van de Zonnebloem, waarbij de vrijwilligers van de afdeling zieke bewoners van het eiland Schouwen-Duiveland een bloemetje of plantje brengen. Vorig jaar kon dit, door de nog geldende Corona-maatregelen en de zeer kwetsbare groep mensen, maar op zeer beperkte schaal plaatsvinden. Om dit goed te maken wil de afdeling dit jaar Ziekenzondag groots aanpakken en ook bij de bewoners van de verzorgingshuizen op het eiland bloemen brengen. We hebben het dan over circa 1050 personen.

Het Familiefonds Hurgronje heeft een financiële bijdrage geleverd aan beide activiteiten.

Share your thoughts
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}