Westkappels Koor

Zoals voor vrijwel iedereen was de Corona periode ook voor het Westkappels Koor een moeizame periode. Extra triest was dat het koor in 2020 100 jaar bestond maar alle jubileum optredens moest annuleren. Er kon zelfs niet meer gerepeteerd worden en de vrees bestond dat dit gevolgen voor het voortbestaan van het koor zou hebben. Gelukkig is het tegendeel gebleken; enkele leden zongen ondanks alles bijna wekelijks in kleine samenstelling en dat heeft de onderlinge band duidelijk versterkt.

In 2022 kon de draad weer worden opgepakt met de wekelijkse repetities en gelukkig ook diverse optredens: de jaarlijkse succesvolle uitvoering in Westkapelle met een bomvolle zaal, de Volkorendagen in Middelburg, de Korendagen in Brielle, een concert in het kerkje van Ellewoutsdijk, en een optreden bij de Nacht v.d. Nacht in Middelburg.

Op 9 juli 2022 zong het koor tijdens de Familiedag. Daarover schrijft Jozien Slabber, voorzitter van het koor:

Met veel plezier kijken wij terug op ons optreden tijdens de familiedag van uw fonds in Vlissingen. Het was mooi om voor zo’n groot gezelschap te mogen zingen. Maar vooral mooi dat zij ook het Zeeuwse Volkslied meezongen. Het is traditie bij ons om elk concert daarmee te beginnen. Naast de mooie Walcherse klederdracht geeft dat steeds weer een apart tintje aan onze optredens. Een soort keurmerk dus. Eigenlijk houden wij daarmee een stukje erfgoed levend.

Op 16 september jl. verzorgde het koor haar jaarlijkse optreden voor een volle zaal. Dit optreden werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Familiefonds Hurgronje.

Geef een reactie