Evaluatie Buitenkunstproject ‘Over de Dijk’

Over de Dijk

Het bestuur van de Stichting Dijken van Wijven heeft weer een project neergezet, waar ze trots op is. Met het thema ‘Over de dijk’ zijn beelden te bewonderen geweest van vrouwelijke kunstenaars langs een stuk zeedijk van de Oosterschelde en rondom het dorp Kattendijke in de periode vanaf 17 juni tot en met 3 september 2023.

De opening van het project vond plaats op 17 juni 2023 in Kattendijke. Het trio ‘Seda Rosa’ wachtte de genodigden op bij de zeedijk en ging de optocht voor naar de NH kerk in het dorp waar de officiële opening werd verricht door Willy van Meegen, ‘cultuurbeest’ in Goes en daarom ook een dijk van een wijf. Op de route kon al genoten worden van poëzie op wimpels aan lantaarnpalen. Willy schetste de kwaliteit van de beelden in de omgeving en het voortraject waarbinnen één en ander tot stand is gekomen, waarna Betsy de Jonge Hamelink, voorzitter van Dijken van Wijven, alle kunstenaars in het zonnetje zette.

Cross-over tussen kunst en taal

Een cross-over tussen kunst en taal heeft handen en voeten gekregen in samenwerking met taalkunstenaars met als opdracht accent te leggen op de kwaliteit van het Zeeuwse landschap. Aan hen is gevraagd om haiku’s of kortdichten te maken die op wimpels zijn afgedrukt en langs met name de kern van het dorp zijn opgehangen.

Gedichten en korte verhalen die bevlogen en betrokken woorden geven aan wat er leeft in deze tijd, en aldus de bezoeker op overtuigende wijze bij de poëzie betrok. Een manier om te communiceren, om smoel te geven aan een groot en soms abstract verhaal of situatie. We hebben het zo nodig, de gezichten achter de cijfers.

Poëzieweekend

Op 29 en 30 juli vond het poëzieweekend plaats. In de NH-kerk in Kattendijke hebben vele toehoorders kunnen genieten van het werk van de taalkunstenaars, omlijst door enkele muziekensembles. De taalkunstenaars waren persoonlijk aanwezig om datgene wat zij speciaal voor deze expositie hadden gemaakt voor te dragen en toe te lichten.

Samenwerking

Vanaf het begin van het project is er contact geweest met het bestuur van de dorpsvereniging Kattendijke, wat heeft geleid tot een belegde avond waar Dijken van Wijven een presentatie verzorgde voor de inwoners. Ook is enkele malen materiaal aangeleverd voor hun dorpsblad Info Kattendijke met informatie over de gang van zaken. Dat heeft geleid tot draagvlak en medewerking onder de bevolking.

Zo was er naast goedkeuring van Rijkswaterstaat en het Waterschap ook hulp en toestemming nodig van enkele agrarïers die langs de route grond in eigendom of gebruik hebben. En niet te vergeten ogen en oren van dorpelingen als er ergens wat aan mankeerde.

Tevens zijn er enkele presentaties verzorgd voor groepen vrouwen van serviceclubs zodat men aan de hand daarvan informatie had wat men kon gaan zien en ervaren. Op 2 en 3 september 2023 is het project ‘Over de dijk’ afgesloten. Opnieuw in de NH-kerk in Kattendijke, feestelijk omlijst door een muziekensemble.

Conclusie

Het was een uitgelezen locatie die voor iedereen (wandelaars, fietsers, automobilisten) goed toegankelijk is. Heel sterk punt dit jaar was dat de beelden zo prachtig in het landschap en in of aan water opgingen. Elk beeld had z’n door de kunstenaar gekozen ruimte.

De verbinding met poëzie en literatuur was een succes, evenals de zorg van de omwonenden voor de wimpels als ze door de wind scheef hingen.

Website Dijken van Wijven

Het Familiefonds Hurgronje heeft een financiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit project.

Geef een reactie