800 jaar stadsrechten Westkapelle

Logo 800 jaar Westkapelle

800 jaar geleden, in 1223, ontving Westkapelle stadsrechten. En dat is nu aanleiding voor het organiseren van allerlei feestelijkheden. Een speciale werkgroep van de Stichting Waschappel vo Waschappel coördineert de activiteiten.

Een belangrijk doel van de werkgroep is het verbeteren van de leefbaarheid van Westkapelle. Men verwacht na dit feestjaar dat de bevolking de organisatie van evenementen weer oppakt en dat de saamhorigheid daardoor wordt gestimuleerd. Na de COVID-periode moest er iets gebeuren om leefbaarheid en saamhorigheid een positieve impuls te geven.

Er wordt een jaar vol activiteiten georganiseerd met ondersteuning van de werkgroep die zorgt voor voldoende budget. Verenigingen die een activiteit organiseren kunnen een beroep doen op een bijdrage in de kosten, waarmee een belangrijke drempel wordt weggehaald. De werkgroep hoopt dat de verenigingen opnieuw de smaak te pakken krijgen en dat na het feestjaar een stroom van activiteiten blijft bestaan.

Website 800 jaar Westkapelle

Het Familiefonds Hurgronje heeft een financiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit feestjaar.

Geef een reactie