Boek over Museumschip Mercuur

24 april 2024

Op 1 september 2017 vond de overdracht van museumschip Mercuur aan de Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen (SMEV) plaats. Sindsdien is met behulp van vele vrijwilligers het museumschip stap voor stap gerestaureerd en is het uitgegroeid tot een volwaardig en levendig museum op een prachtige locatie in het Dok van Perry in Vlissingen. Diverse deelnemers aan de Familiedag in 2022 hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt het schip te bezoeken.

In 2024 is het 70 jaar geleden dat museumschip Mercuur als ‘Hr.Ms. Onverschrokken’ in dienst kwam bij de Koninklijke Marine. Naar aanleiding hiervan verscheen het rijk geïllustreerde boek “Onverschrokken overleefster. Van oceaanmijnenveger Hr.Ms. Onverschrokken tot museumschip Mercuur”.

Het boek is geschreven door de heer drs. Paul Goossen, webmaster, documentalist, gids en PR-medewerker van de SMEV. Het boek bestrijkt in woord en beeld de geschiedenis van het schip, aanvangend bij de bouw als houten oceaanmijnenveger begin jaren ’50 in de Verenigde Staten van Amerika tot en met de ingebruikname in 2017 van de Mercuur als museumschip in Vlissingen in het historische Dok van Perry.

Voor zijn bijna twee jaar durende onderzoek raadpleegde de heer Goossen bronnen van het Nationaal Archief, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en van de National Archives in Washington. Tevens sprak hij met tientallen oud-opvarenden en nabestaanden en voerde gesprekken met betrokkenen van Dienst Materieel Organisatie van het Ministerie van Defensie en de Koninklijke Marine.

In combinatie met vaak uniek beeldmateriaal is daarmee een boeiend en gefundeerd overzicht ontstaan van de lotgevallen van het schip door de jaren heen, van oceaanmijnenveger Hr.Ms. Onverschrokken tot – na de ombouw – torpedo werkschip Hr.Ms. Mercuur en nu als museumschip. Het boek is geschreven voor een breed publiek en biedt daarnaast met diverse specials interessante achtergrondinformatie. Het komt met een prachtige poster waarop een dwarsdoorsnede van het schip te zien is. Niet eerder verscheen er een publicatie over dit schip of deze scheepsklasse.

Nu verkrijgbaar aan boord en in elke boekhandel. Zie ook de website van het museum.

Het Familiefonds Hurgronje heeft een financiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze publicatie.

Share your thoughts
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}