Tweede Johan Huizinga Lezing in Middelburg

24 april 2024

Op zondagmiddag 24 maart 2024 vond in de Oostkerk te Middelburg de 2e Huizingalezing plaats. Na het verheugend succes van de 1e Huizingalezing op 26 maart 2023 deed deze 2e lezing met 250 bezoekers daar niet voor onder.

Centraal stond de publicatie van Johan Huizinga van 1935: ‘In de schaduwen van morgen. Een diagnose van het geestelijk lijden van onze tijd’. Het blijkt een publicatie die nog altijd uitermate actueel is, en dat is een uitzonderlijke kwaliteit. De beginzinnen ervan zijn iconisch geworden:

Wij leven in een bezeten wereld. En wij weten het. Het zou voor niemand onverwacht komen als de waanzin ineens uitbrak in een razernij, die onze arme Europese mensheid zou achterlaten in verstomping en verdwazing, met de motoren nog draaiend en de vlaggen nog wapperend, maar de geest geweken.

Carla du Pree, die van deze publicatie in 2019 een hertaling heeft bezorgd, hield de eerste lezing. Zij richtte zich hierbij op ‘Johan Huizinga als publiek intellectueel tussen twee wereldoorlogen’, een onderwerp waarop zij op 15 juni 2017 ook gepromoveerd is.

Tot groot genoegen van de organisatie werd schrijver, vertaler en interviewer Bas Heijne bereid gevonden de tweede lezing van deze middag te verzorgen. Hij plaatste ‘In de schaduwen van morgen’ tegen de achtergrond van onze eigen tijd.

In navolging van de Huizingalezing in Leiden, op 8 december j.l. al voor de 53e keer, zijn de lezingen van beide sprekers in een aantrekkelijke, verzorgde publicatie aan de bezoekers van de 2e Huizingalezing aangeboden. Carla du Pree en Bas Heijne hebben hun teksten hiervoor graag ter beschikking gesteld. Die publicatie betekent een blijvend, waardevol aandenken aan deze lezing.

Het Familiefonds Hurgronje heeft een financiële bijdrage geleverd aan de publicatie van de lezingen.

Share your thoughts
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}