Maatjes – LVB

24 april 2024

Onder de naam Maatjes – LVB organiseert Humanitas Zeeland een bijzonder project. LVB staat voor Licht Verstandelijke Beperking en het project houdt in dat de projectgroep van Humanitas vrijwilligers koppelt aan mensen met een licht verstandelijke beperking om maatjes te worden. Als het contact eenmaal tot stand is gebracht brengen de maatjes eens in de twee weken samen tijd door. Wat ze doen bepalen ze zelf, maar bij het tot stand brengen van het contact wordt gestreefd naar maatjes met een gedeelde interesse.

Maatjes ondernemen samen allerlei activiteiten, al naar gelang hun interesse. Wandelen, fietsen, hardlopen, terrasje pikken, museum bezoeken, naar de film… Het kan van alles zijn zolang ze er allebei plezier in hebben.

Rob de Vos, coördinator van het project, vertelt:

“Het ‘koppelen’ van vrijwilligers aan deelnemers is best lastig. Niet alle vrijwilligers hebben vooraf een goed idee wat het inhoudt om Maatje te worden van iemand met een beperking. Bij de kennismaking merk je echter gauw genoeg of er een klik tussen de maatjes is. Als die er is hoef je zelf niet veel meer in te brengen en kan je met de persoonlijk begeleider verdere afspraken maken.

Momenteel hebben we ongeveer 70 koppelingen. Dus elke maand gemiddeld 140 uitstapjes die de maatjes zelf afspreken. Kenmerkend voor ons project is dat we zelf ook evenementen organiseren. Twee keer per jaar organiseren we een bijeenkomst voor vrijwilligers EN deelnemers: de BBQ en de kerstlunch. Dan komen bijna alle ‘Maatjes’ elkaar tegen.

Afgelopen jaar was er ook nog een bowling middag. Deze konden we organiseren dankzij een schenking van een overleden vrijwilliger.

De BBQ in juni organiseert het activiteitenteam van de Maatjes-activiteit grotendeels zelf. Met gepaste muziek verzorgd door een vrijwilliger van de VHB activiteit in Zeeland werd aan het eind van dit evenement een polonaise door het clubhuis van de atletiekvereniging gelopen. Als je dan het plezier ziet waarmee de maatjes dit beleven, weet je waarom deze activiteit ertoe doet.”

Het Familiefonds Hurgronje heeft in 2023 een financiële bijdrage geleverd aan dit project.

Share your thoughts
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}