Zomeravondconcerten in Oostkapelle

17 juni 2024

In 1980 werd de commissie “Zomeravondconcerten – Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk Oostkapelle” opgericht, met als doel het organiseren van klassieke concerten op woensdagavond in de Dorpskerk te Oostkapelle. Voorzitster van deze commissie werd Mieke Maljaars – Wondergem. Onder haar enthousiaste leiding werden deze concerten direct een groot succes.

Vele Zeeuwse musici passeerden de revue: Leen de Broekert, Ferenc Hutijra, Jos Vogel, Marianne de Boer, Rien Balkenende, Manon Meijs, Bea Zwadlo, Saskia Gerritsen, Jacco en Manuela Simons, Ineke de Vente, Marijke Poppe, Anne-Marie de Beer, Marja Smet, Jolanda Dekkers, Martijn Kooiman en Igor en Svjatoslav Presnyakov. Later volgden ook artiesten van buiten de provincie, altijd voldoende aan de hoogste artistieke eisen.

Het was traditie om na afloop van elk concert bij Mieke thuis nog wat na te praten over de avond, meestal samen met de musici. Bij die gelegenheid werd ook het zo belangrijke collectegeld geteld; er werd immers geen entreegeld gevraagd. De artiesten en de huur van de vleugel moesten echter wel betaald worden! Dankzij de aanvullende subsidie van V.V.V. en Gemeente Veere kon aan deze verplichtingen worden voldaan. Sinds het wegvallen van deze subsidies zorgen gulle sponsors en het stijgende aantal bezoekers ervoor dat de continuïteit wordt gewaarborgd.

In 2000 veranderde de naam van de commissie in “Stichting Oostkapelle Cultureel” (S.O.C.).
In 2003 droeg Mieke Maljaars – Wondergem haar taken over aan het huidige bestuur bestaande uit Titia Bosch van Rosenthal, Henny Verkerke, Heleen Grootenhuis, Greet Ram, Axel Boey en erelid Riet Wiltenburg.

Het programma voor 2024 ziet er als volgt uit:

10 juli: Duo Haverkate – Kappeyne
Sebastiaan Haverkate –trompet
Floris Kappeyne – piano
17 juli: Vivezza trio
Angelique Heemsbergen – piano
Inger van Vliet – viool
Nicole van Jaarsveld – klarinet
24 juli: Trio Rusanovsky
Arthur – viool
Leon – gitaar – altviool – piano
Julia – viool
31 juli: Que Noche
Rein de Vos – bandeneon
Jopie Jonkers – harp/zang
7 aug: Theano
Astrid Wauters – cello
Marian Minnen – cello
14 aug: Duo Coppoolse – Bossier
Cor Coppoolse – cello
Irene Bossier – viool

De concerten vinden allen plaats in de Dorpskerk in Oostkapelle. Ze beginnen om 20:00 uur en duren tot ca. 21:30 uur. Er is geen vaste toegangsprijs, maar er wordt een vrijwillige bijdrage naar draagkracht gevraagd.

Deze concerten worden mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van het Familiefonds Hurgronje.

Share your thoughts
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}