Scratch Messiah Zeeland

17 juni 2024

Op 2 maart jl. werd voor de 23e keer de Scratch Messiah Zeeland uitgevoerd in de St. Jacobskerk in Vlissingen. Een scratch uitvoering houdt in dat het werk op één dag wordt ingestudeerd en uitgevoerd. De deelnemers aan deze scratch performance, dus zowel de koorleden als de orkestleden, hebben thuis hun partijen ingestudeerd. Vervolgens is er gezamenlijk de hele dag gerepeteerd om ‘s avonds de Messiah uit te voeren voor publiek. ’s Morgens met niets beginnen, ofwel “from scratch” en ’s avonds de Messiah integraal uitvoeren, vandaar de naam Scratch Messiah.

Ontstaansgeschiedenis

De eerste Scratch Messiah dateert van 1974 (dit jaar dus een halve eeuw geleden!) in de prachtige Royal Albert Hall in Londen onder leiding van Gavin Park, later overgenomen door niemand minder dan Sir David Willcocks die dit gedaan heeft tot 2010. Hij stond ieder jaar weer voor zo’n 3000 zangers en zangeressen, en een orkest met het grote concertorgel ter ondersteuning van dit massale geheel. Nu doet al jaren Brian Kay de directie.
Jaren later werd dit opgepikt in Leiden en in 2000 in Vlissingen door Leo Smit die toen Jules van Hessen als dirigent vroeg, die tot op heden de directie voert over dit bijzondere muziek evenement.

Vlissingen 2024

Op 2 maart jl. is de Scratch Messiah Zeeland met succes uitgevoerd. Zo’n 200 zangers, 40 musici en 4 solisten brachten onder aanvoering van dirigent Jules van Hessen het Oratorium Messiah van G.F. Händel ten gehore voor een 220 koppig publiek. De organisatie kijkt terug op een zowel in muzikaal als organisatorisch opzicht geslaagd evenement met vele blije deelnemers en toehoorders.

Website Scratch Messiah Zeeland

Dit evenement is mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van het Familiefonds Hurgronje.

Share your thoughts
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}