De Biebel in ‘t Zeêuws

17 juni 2024

Genesis is uitgegeven door ‘t Kerkje van Ellesdiek en Het Paard van Troje. Het boek kost € 15,- en is te koop in de boekhandel, en via de website van de stichting. Stichting ‘t Kerkje van Ellesdiek heeft twee exemplaren gratis beschikbaar gesteld voor leden van het fonds. Als u hiervoor belangstelling hebt kunt u contact opnemen met het secretariaat. Wie ‘t eerst komt die ‘t eerst maalt.

Ellewoutsdijk, Ellesdiek in ‘t Zeeuws, is met haar 400 inwoners het kleinste dorp in de Zeeuwse gemeente Borsele. Middenin het dorp staat, zoals je kunt verwachten van een dorp in de Nederlandse bible belt, een kerkje. Sinds een fusie van gemeentes in 2001 wordt het kerkje alleen niet meer gebruikt voor kerkdiensten. Een stichting kocht het gebouw op en startte er een sociaal-cultureel centrum met een filosofie waar de rest van de wereld nog wat van kan leren. De Ellesdiekers zijn namelijk trots op hun roots, maar accepteren iedereen in hun kring en steken hun handen graag uit de mouwen voor een ander. “Me gelôve nie zo in muren en verdeêld’eid.”

Citaat van https://kerkje-ellesdiek.nl/nieuws-archief/bericht

De Stichting ‘t Kerkje van Ellesdiek heeft als doelstelling het organiseren van activiteiten op het gebied van levensbeschouwing en cultuur in een sfeer van vriendschap, waarbij de Zeeuwse dialecten de voertaal zijn. Voor de organisatie van de activiteiten is er een aantal werkgroepen gevormd, onder andere cultuur, levensbeschouwing/oecumene en een vertaalgroep.

Deze vertaalgroep heeft een ambitieus project op zich genomen, namelijk het vertalen van de Bijbel in hedendaags Zeeuws. Vrij algemeen is men van mening dat “het” Zeeuws niet bestaat. Het omvat een aantal streektalen waarvan de verspreiding in grote lijnen samenvalt met de voormalige Zeeuwse eilanden. Daarom is ervoor gekozen om binnen de vertaalgroep een aantal werkgroepen te vormen bestaande uit mensen afkomstig uit de diverse regio’s. Op die manier kan iedereen kennisnemen van de boodschap van de Bijbel in zijn of haar eigen taal.

Voor de vertaling wordt gebruik gemaakt van het materiaal dat door de vertalers van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) gemaakt is voor het maken van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Daarnaast worden de Statenvertaling, de Naardense Bijbel en de Bijbel in Gewone Taal (BGT) gebruikt voor begrip van wat er staat.

Inmiddels heeft de vertaalgroep al heel wat delen van de Bijbel vertaald en uitgegeven. Op 26 mei jl. werd hun meest recente werk, de vertaling van het boek Genesis, gepresenteerd. De presentatie vond uiteraard plaats in het Kerkje van Ellesdiek.

Bij de presentatie lazen leden van de vertaalgroep Walcheren delen van de verhalen voor en werden illustraties van Jopie Minnaard-Verheijke getoond. Mede-vertaler Leuny de Kam gaf verbindende tekst en uitleg, en het duo Da Capo, bestaande uit Renske Breeman (harp) en Cisca Zuurveld (dwarsfluit) verzorgde de muzikale omlijsting. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan ds. Arie van der Maas, classispredikant van Zeeland.

Voorbeeld bladzijde uit De Biebel in ‘t Zeêuws
Voorbeeld bladzijde uit De Biebel in ‘t Zeêuws

Het Familiefonds Hurgronje heeft een financiële bijdrage geleverd aan de publicatie van dit boek.

Share your thoughts
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}