Flute Colors Stedenproject Middelburg

Flute Colors Stedenproject

27 oktober 2023, Koorkerk Middelburg

Project Flute Colors is een idee van de Nederlandse fluitist Rogier de Pijper. Tijdens zijn studie verdiepte de Pijper zich in de mogelijkheden van de dwarsfluit en dan met name in moderne speeltechnieken. De doelstelling was oorspronkelijk de in de 20e eeuw nieuw ontwikkelde technieken voor dwarsfluit toegankelijker te maken voor een breder publiek, zowel voor de toehoorder als voor de amateurspeler. Rogier ontwikkelde een lesmethode die inmiddels in het Engels en Duits is vertaald en wereldwijd wordt gebruikt. Rogier geeft eveneens internationaal workshops en concerten.

Het Flute Colors Stedenproject

Project Flute Colours breidde haar doelen uit in 2019 toen door Corona het culturele leven goeddeels stillag. Rogier zocht contact met in Nederland actieve componisten, dichters en musici en al brainstormend ontstond het Stedenproject. Componisten uit de historische steden Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag werd gevraagd een nieuwe compositie te schrijven voor fluit en piano en (stads)dichters schreven bij elk van die composities een gedicht wat de stad beschrijft. Deze samenwerking leidde tot een succesvolle premiere in de Amstelkerk in Amsterdam. Het stedenproject breidt zich gaandeweg uit naar andere steden. Rogier werkt met professionele musici en dichters.

Stedenproject Middelburg

Rogier de Pijper is voor dit concert uitgenodigd door de in Middelburg wonende en werkende fluitiste Maaike van der Heijdt. Zij werkten al eerder samen; in 2022 was Rogier te gast in Kapelle, waar ruim 45 fluitisten deelnamen aan de workshop Flute Colors. Naar aanleiding hiervan en na de première in Amsterdam ontstond het idee om samen een versie van het stedenproject in Middelburg te realiseren. Maaike van der Heijdt was als één van de oprichters betrokken bij de programmering van de Stichting Klassiek van Dichtbij. Die Stichting heeft van het Familiefonds verschillende keren een bedrag mogen ontvangen, maar helaas zagen de oprichters zich recentelijk genoodzaakt de Stichting op te heffen. Een aantal activiteiten zijn gestopt, maar er zijn ook weer nieuwe initiatieven, waaronder dus het onderhavige Flute Colors project.

Een week vóór het concert wordt er een workshop georganiseerd waar alle amateurfluitisten en docenten uit Zeeland welkom zijn.

Voor het concert is samenwerking gezocht met dichteres/schrijfster Anna de Bruyckere (stadsdichter 2018-2019), pianist Rien Balkenende (organist in de Koorkerk en pianodocent aan de Zeeuwse Muziekschool) en de Middelburgse componist Christian Blaha.

Het programma

In 2022 schreef Christian Blaha een 4-delig werk voor fluit en piano opgedragen aan het fluit-piano duo Maaike van der Heijdt en Rien Balkenende. Daarnaast speelt dit duo de sonate van Rudolf Escher. Rogier de Pijper speelt 2 werken uit het Stedenproject, waarbij Anna De Bruyckere een tekst zal maken over Middelburg voor één van deze werken. Rien Balkenende begeleidt beide fluitisten.

Doelen van het project

  • De stad Middelburg op een andere manier in het licht zetten in context met verschillende andere Nederlandse steden met een rijke historie. In dit programma zijn dat Utrecht en Rotterdam.
  • Eigentijdse muziek én poëzie op een toegankelijke manier dichter bij de toehoorder te brengen, juist door de verbinding met de stad en met de kunstenaars die daar nu leven en werken. De werken vormen samen een geheel en worden uitgevoerd als volwaardig concertprogramma.
  • Jongeren warm maken voor poëzie, klassieke muziek en ze naar de historie van hun stad te laten kijken. Deze invalshoek(en) biedt ze een nieuw perspectief. Hiertoe wordt contact gelegd met scholen en jongeren kunnen het concert met korting bezoeken.

Het Familiefonds Hurgronje heeft een financiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit project.

Geef een reactie