Viering 375-jarig bestaan van “Het Raepenhofje” in Amsterdam

Het Raepenhofje

Het Raepenhofje aan de Palmgracht in Amsterdam is gesticht in 1648 door Pieter Adriaensz. Raep, thesaurier van de stad Amsterdam. Het pand telde oorspronkelijk zes huisjes, met in totaal twaalf beneden- en bovenwoninkjes. Een huisje is in 1905 omgebouwd tot regentenkamer.

De stichting Het Raepenhofje heeft als doel om het rijksmonument in stand te houden, en huisvesting te bieden aan minder draagkrachtige vrouwen. Oorspronkelijk ging het om weduwen zonder kinderen en oude ongetrouwde vrouwen. De bewoonsters van het hof kregen naast vrije inwoning, jaarlijks 25 manden met turf, een voorvoet van een os en met Kerstmis een deuvecater (soort krentenbrood).

Om de orde op het hofje te handhaven werd een opzichteres aangesteld en was er een reglement. Wie zich niet aan de regels hield, kreeg een geldboete of moest bij ernstige delicten, zoals diefstal, het hof binnen een maand verlaten.

Studenten

Rond 1980 waren er amper nog oudere bewoonsters te vinden voor de eenvoudige hofwoninkjes. Daarom werd besloten de statuten aan te passen. Om het hofje te kunnen behouden mochten de huisjes voortaan ook bewoond worden door jonge, ongehuwde, vrouwen. Vanaf die tijd wordt er ook, een relatief geringe, huur betaald.
Het hofje wordt nog altijd bewoond door jonge vrouwen, vooral studenten. Inmiddels zijn er twee opzichteressen.

Lustrum viering

Op 17 september 2023 vierde de Stichting het Raepenhofje het 375-jarig bestaan van het Raepenhofje. Het eerste deel van de viering vond plaats op de (gedempte) gracht met de omwonenden. De gemeente Amsterdam verleende het hof de jubileumpenning en voorzitter Mariëtte Zoetmulder werd verrast met een koninklijke onderscheiding.

Vervolgens werden de feestelijkheden voortgezet op het hofje met (oud)bewoonsters, bestuursleden en degenen die bij de recente restauratie betrokken waren.

Website Het Raepenhofje

Het Familiefonds Hurgronje heeft op verzoek van familielid Menko Menalda, secretaris van het bestuur van de Stichting, een financiële bijdrage geleverd aan de lustrumviering.

Geef een reactie