Maak kennis met… Victor Cramer

Victor en Corinne Cramer

Hoe oud ben je, waar woon je en met wie?
Ik ben 47 en woon in Leidschendam met mijn vrouw Corinne. Tot voor kort woonden onze drie kinderen nog bij ons, maar die zijn inmiddels allemaal het huis uit. Twee studeren en eentje doet haar eindexamen in het buitenland.

Hoe lang ben je lid van het Familiefonds?
Sinds mijn 21e, dus inmiddels al weer 26 jaar. Mijn moeder is lid en mijn ouders gingen altijd naar alle bijeenkomsten: de familievergadering in januari, en de zomerbijeenkomsten die indertijd regelmatig plaatsvonden. Mijn oom (Matthijs Snouck Hurgronje) werd administrateur, en ik woon ook al sinds jaar en dag de vergaderingen bij.

Hoe lang ben je actief binnen het Familiefonds, en in welke functie(s)?
Allereerst was ik lid van de Jonge Honden van Hurgronje. Daarmee heb ik een aantal bijeenkomsten georganiseerd en mee gedaan in de grote steden. Vervolgens ben ik in 2004 lid geworden van de Commissie van Voorbereiding. Tot 2007, want toen zijn we met het gezin naar Amerika verhuisd. In 2012 zijn we teruggekomen en toen ben ik lid geworden van de Vermogens Advies Commissie. En dat ben ik gebleven tot ik begin 2021 administrateur ben geworden.

Wat motiveert je om zo actief te zijn binnen het Familiefonds?
Twee dingen: allereerst leeft het binnen de familie, ik ben ermee opgegroeid.

Ten tweede: het is een uniek instituut. Je kunt veel betekenen voor familieleden die hulp nodig hebben en ook voor weldadigheid. Het fonds bestaat al zo lang! De combinatie vind ik mooi. Iedereen kan een steentje bijdragen, ik ook en dat doe ik dus.

Welke memorabele momenten zijn je bijgebleven van je tijd binnen het Familiefonds tot nu toe?
Ik heb goede herinneringen aan de zomerbijeenkomsten uit mijn kindertijd. Mijn ouders hebben eens zo’n bijeenkomst georganiseerd in de kop van Noord Holland.

Het 225 jarig bestaan was ook geweldig. Een hele grote bijeenkomst was dat. Ik herinner me mijn moeder die met Dolph Boddaert voorreed in een koets. Ze speelden onze voorvaderen. Mooie scene en een mooi feest. Dat kan de familie goed.

De goede herinneringen zitten vooral in de bijeenkomsten van de Jonge Honden en de zomerbijeenkomsten. Die traditie mag vooral worden voortgezet. Het helpt om de band te smeden onder de leden. Je bent familie en het is leuk om bij elkaar te komen.

Hoe zie jij de toekomst van het Familiefonds?
Binnen de familie zullen er altijd leden behoefte hebben aan ondersteuning. Zolang we het fonds goed beheren kan dat ook. En dat is het belangrijkste. Het fonds groeit en nieuwe mensen brengen nieuwe ideeën mee. Prachtig zo’n oud fonds en ik zie daar ook nog een lange toekomst voor.

Wat is je beroep?
Ik ben Plaatsvervangend Directeur Internationale aangelegenheden bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. We proberen de bewindslieden zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun reizen en bij hun internationale onderwerpen zoals grensoverschrijdende criminaliteit of terrorisme. Ik reis veel met de ministers. Onderhandelingen worden meestal in het Engels gevoerd, maar de vorige minister sprak meer talen dan ik. In het Frans en het Engels red ik me goed, maar hij sprak bijvoorbeeld ook Italiaans en als hij met zijn Italiaanse collega sprak moest ik wel extra mijn best doen.

Wat zijn je hobbies/interesses?
We hebben een zeilboot in Hoorn. Dat vergt veel tijd en onderhoud, maar nu de kinderen het huis uit zijn hebben we daar meer tijd voor. Heerlijk zeilen in de zomer. IJsselmeer, Friesland en de Waddenzee.

Daarnaast mag ik graag hout bewerken. Meubels maken bijvoorbeeld. Dat duurt eindeloos, kost onnoemelijk veel tijd maar dat doe ik heel graag. Ik heb een schuur vol “zooi”: zoveel zelfs, dat als het tijd is voor het onderhoud van de boot, dan liggen dus het zwaard en het roer in onze woonkamer.

Wat is naar jouw mening je beste eigenschap, en wat je slechtste?
Ik denk dat mijn beste eigenschap het feit is dat ik prima overweg kan met heel veel verschillende mensen. Ik krijg niet gauw ruzie, wat zowel in werk als privé handig is. En ik vind het leuk om met heel veel verschillende mensen in contact te zijn.

Voor wat betreft mijn slechtste eigenschap: er zijn er heel veel om uit te kiezen 😉 Ik denk dat ik misschien soms ongeduldig kan zijn. En ik ben een slordige timmerman.

Hoe ziet je ultieme lekker-mezelf-zijn – dag eruit?
Samen met Corinne en de kinderen lekker met de boot op de Waddenzee. We pakken het tij mee en koersen met de wind in de rug naar een van de Waddeneilanden. Hapje eten, uitkijken over de dijk: helemaal goed.

Geef een reactie