Stichting Zeeuwse Veteranendag

Veteranendag

De in 2007 opgerichte Stichting Zeeuwse Veteranendag stelt zich tot doel de onderlinge verbondenheid en kameraadschap van veteranen, oude en jonge, van alle krijgsmachtonderdelen, te verstevigen en hun belangen te behartigen. Het belangrijkste evenement dat de stichting organiseert is de jaarlijkse Veteranendag.

Nadat deze 2 jaar lang vanwege de coronamaatregelen niet door kon gaan wordt dit jaar de 15e editie georganiseerd. En wel op zaterdag 11 juni vanaf 13:00 uur op het Abdijplein te Middelburg. De opzet van de dag zal dit jaar anders zijn dan voorheen.

Gezien de toenemende leeftijd van veel veteranen en daarmee hun afnemende mobiliteit zal er geen mars door de stad zijn, en ook geen defilé. In plaats daarvan zullen alle activiteiten zich concentreren op en rond het Abdijplein. Er worden activiteiten voor de jeugd georganiseerd, en er zullen diverse informatiestands aanwezig zijn.

Meer informatie over de stichting is te vinden op haar website.

Het Familiefonds Hurgronje ondersteunt de Veteranendag met een financiële bijdrage.

Geef een antwoord