Muziekvereniging Veere’s Genoegen 100 jaar

27 juli 2022

Op 8 mei 2021 bestond Muziekvereniging Veere’s Genoegen 100 jaar. Om dit te vieren werd een jubileumcommissie in het leven geroepen die een volledig programma voorbereidde. Helaas moest dit programma i.v.m. de corona-maatregelen worden geannuleerd. Aangezien feesten en partijen in 2022 wel weer mogelijk zijn besloot de vereniging om het jubileum met een jaar vertraging alsnog te vieren.

Muziekvereniging Veere’s Genoegen

De vereniging telt ca. 60 leden waarvan er 45 deel uitmaken van het fanfareorkest. Daarnaast beschikt ze over een gelegenheidsorkestje. De vereniging kenmerkt zich door de hechte onderlinge band van de leden en de vele vrijwilligers. Ze beschikt over een eigen clubgebouw in het centrum van Veere welke wordt gerund door vrijwilligers.

Kaaiconcert Veere

Het hoogtepunt van de jubileumviering was het Kaaiconcert vanaf het Noorderhoofd in Veere (in en rondom de haven van Veere) op zaterdagavond 16 juli 2022. Het fanfareorkest, aangevuld met een combo/band (pianist en gitaristen) en met een zanger en een zangeres, verzorgde onder leiding van dirigent Thomas Bruijns een optreden.

Die Veste der Veere

Ter gelegenheid van het jubileum heeft de vereniging aan componist Egbert van Groningen verzocht een muziekstuk te componeren.

De componist over het openingswerk: “Ik ben begonnen met componeren met de gedachte dat het een opgewekt, feestelijk stuk moest worden omdat het om het eeuwfeest van “Veere’s Genoegen” gaat. Toch een zeer heugelijk feit!

Het begin thema is dan ook zeer trots van karakter. Naast het gevoel van trots op de jubilerende muziekvereniging kan het ook staan voor de trots op het stadje Veere met haar rijke geschiedenis met hoogte en dieptepunten. Na het eerste “trotse” muzikale gegeven vind er een omwenteling plaats in de sfeer. Het tweede thema, dat afgeleid is van het eerste thema, straalt vertwijfeling en onrust uit. Uiteindelijk mondt dit thema uit in een soort triomfantelijke overwinningsfanfare waarbij ook weer kleine elementen uit het eerste thema worden gebruikt. Het onrustige gevoel verdwijnt nadat het tweede thema weer wordt gespeeld, ditmaal in een opgewektere, majeur variant. Met een reprise van het eerste “trotse” thema eindigt dit stuk met een positief slot.

Op zoek naar een goede titel voor het werk kwam ik erachter dat het stadje Veere vroeger onder vele namen bekend stond. In die zoektocht kwam ik 14e eeuwse benaming “Die Veste ter Veere” tegen. Ik vond deze naam wel goed bij mijn compositie passen omdat het de muziek een verhaal kan meegeven. Een trotse stad, vesting, waar veel bedrijvigheid was maar waar ook onrust en strijd veelvuldig hebben plaatsgevonden. Allemaal elementen die je in de muziek terug kan vinden.”

Ouverture 1812

De “Ouverture 1812” van Tsjaikovski vormde het slotstuk. Hieraan werd medewerking verleend door de kanonniers van Veere.

De ouverture 1812 is een orkestwerk van de Russische componist Pjotr Iljitsj Tsjaikovski, dat hij in 1880 componeerde. Aanleiding was de inwijding van de Moskouse Christus Verlosserkathedraal, die was gebouwd ter herinnering aan de Russische overwinning op het leger van Napoleon in 1812. Het stuk ging op 20 augustus 1882 in die kerk in première onder leiding van Ippolit Altani.

De ouverture is typische programmamuziek, die de krijgsverwikkelingen van 1812 wil uitbeelden. Na een plechtige opening met een kerkelijke hymne die door de celli wordt ingezet, worden de Marseillaise en het toenmalige Russische volkslied “God, behoed de tsaar!” met elkaar geconfronteerd.

Een van de redenen dat het stuk beroemd is geworden is het gebruik van carillon en kanonschoten als begeleiding van de tsarenhymne in de finale.

Het concert was een groot succes. Ca. 250 mensen hebben toegehoord en -geschouwd en de reacties waren zeer positief. Het Familiefonds Hurgronje heeft een financiële bijdrage geleverd om het concert, dat gratis toegankelijk was, mogelijk te maken.

Meer informatie over Muziekvereniging Veere’s Genoegen is te vinden op de website van de vereniging.

Share your thoughts
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}