Publieksavonden Stichting Tout Lui Faut

26 september 2022

Twee jaar geleden maakte Maartje Duin de podcast serie “De plantage van mijn voorouders”. In deze podcast (Prospektor/VPRO, 2020) gaat ze op zoek naar sporen van het slavernijverleden in haar familiegeschiedenis. Ze ontdekt dat haar betbetovergrootmoeder een aandeel bezat in de Surinaamse suikerplantage Tout Lui Faut en zoekt contact met nazaten van de tot slaaf gemaakten. Samen met Peggy Bouva reconstrueert ze deze geschiedenis. Aan het eind brengen zij hun families bij elkaar.

De serie is een van de best beluisterde Nederlandstalige podcasts en won verschillende prijzen. Het inspireerde veel luisteraars om op zoek te gaan naar sporen van het slavernijverleden in hun eigen stamboom.

Dialoog

Naar aanleiding van de serie richtte Maartje in juni 2021 samen met Peggy Bouva en Rehana Ganga de Stichting Tout Lui Faut op. De stichting wil een permanente verandering in de historische kennis en perceptie van Nederlanders teweegbrengen. Ze doet dit in de overtuiging dat we als samenleving alleen verder kunnen vanuit gezamenlijkheid. Ze wil de dialoog die ontstond n.a.v. de podcast “De plantage van onze voorouders” op een duurzame manier voortzetten.

De stichting organiseert publieksavonden om de persoonlijke betrokkenheid van Nederlanders met het slavernijverleden zichtbaar en bespreekbaar te maken. Deze avonden staan altijd in het teken van dialoog. Het publiek wordt actief betrokken door in groepjes met elkaar in gesprek te gaan.

Andere activiteiten van de stichting bestaan uit het faciliteren van ontmoetingen tussen nazaten van beide kanten van het slavernijverleden en het geven van gastlessen op scholen.

Publieksavonden

Dit jaar organiseerde de stichting 3 publieksavonden in Zeeland. De eerste vond plaats op 30 maart in de Middelburgse Burgerzaal waarbij oud-nieuwslezeres Noraly Beyer en oud-huisarts Jan de la Hayze aanwezig waren. Jan stamt af van Evert van Emden, een plantage-eigenaar die huisbedienden in slavernij hield. Een van hen was Noraly’s voormoeder Sophietje. Toen Everts vrouw in het kraambed overleed, werd Sophietje de min van zijn zoontje Egbert.

Ruim anderhalve eeuw later voelden hun nazaten dat ze een aparte band met elkaar hadden. Jan: “Aan het eind drong het tot mij door, en dat emotioneerde mij haast, dat ons voorgeslacht melk heeft gedronken uit dezelfde moederborst.”

De tweede bijeenkomst vond plaats op 6 juli in het MuZEEum in Vlissingen. Met Maartje’s moeder Albertine Duin – van Lynden, psychiater Glenn Helberg en Angelique Duijndam van Anti Discriminatie Bureau Zeeland werd gesproken over de doorwerking van het slavernijverleden.

De derde bijeenkomst vindt plaats op 21 oktober a.s. met Jochem Sprenger als gast. Naar aanleiding van de podcast ging hij op zoek naar het slavernijverleden van zijn Zeeuwse patriciërsfamilie. “Nou, toen schrok ik toch wel van de enorme omvang. (…) Het was alsof er een hele boekenkast op me afkwam.”

Deze bijeenkomsten zijn mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van het Familiefonds Hurgronje.

Share your thoughts
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}