Restauratie kerkgebouw Hervormde Gemeente Stavenisse

Exterieur kerkgebouw Hervormde Gemeente Stavenisse

De Hervormde kerk van Stavenisse is sinds november 2019 een Rijksmonument. De kerk is gebouwd in 1911 en mede door de watersnoodramp van 1953 zijn de muren flink aangetast door zout uitbloei. De glas in lood ramen zijn nog origineel maar moeten nodig opnieuw worden verlood, delen van het leien dak van de kerk moeten worden gerepareerd en het dak van de consistorie moet in zijn geheel worden vernieuwd.

Bij de vorige restauratie in 2016 zijn alleen de subsidiabele delen gerestaureerd, te weten de kilgoot en het dakvlak boven het wapenschild, en het dak van de kapel waarin zich het praalgraf van Hieronymus van Tuyll van Serooskerken bevindt. Inmiddels moeten ook de overige restauraties plaatsvinden om de kerk te behouden voor de toekomst.

De totale restauratiekosten worden geschat op € 480.140,-. Het grootste deel van die kosten wordt gedragen door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Provincie Zeeland (ca. € 300.000,-), de rest moet middels fondsenwerving bijeen worden gebracht.

Interieur kerkgebouw Hervormde Gemeente Stavenisse

Het Familiefonds Hurgronje heeft een kleine financiële bijdrage geleverd aan de restauratie.

Geef een reactie