Vernieuwing Zeeuws maritiem muZEEum

muZEEum

Het Zeeuws maritiem muZEEum laat de boeiende maritieme geschiedenis van Zeeland zien, met Walcheren en Vlissingen als vertrekpunt. Het muZEEum is één van de Canonmusea van Nederland, is al vele malen verkozen tot het leukste uitje van Zeeland (wat bijzonder is voor een museum) en weet elk jaar (pre- corona) meer bezoekers te trekken. De coronacrisis daargelaten, gaat het dus goed met het muZEEum.

Wat aandacht vraagt is de huidige presentatie. Deze is inmiddels twintig jaar oud en hoognodig aan vervanging toe. Ook is de verhaallijn niet helder voor publiek, is deze te weinig interactief, is de routing door het muZEEum niet logisch en -doordat het museum meer bezoekers trekt- heeft te maken met een capaciteitsprobleem. Een vernieuwing van de presentatie biedt ook de kans om de grote wens om vooral een jonge generatie bezoekers nog meer aan te spreken, te verwezenlijken.

Een nieuwe inrichting

De afgelopen twee jaar is het muZEEum bezig geweest om een nieuw inrichtingsplan te maken. Dat is gedaan samen met medewerkers, experts en deskundigen uit het land en verschillende gespecialiseerde bureaus.

“We zijn trots dat we nu een plan kunnen presenteren, waarvan we overtuigd zijn dat het bijdraagt aan een versterking van het muZEEum als maritieme topattractie. Voor een (inter)nationaal publiek, voor de eigen inwoners van Zeeland, maar vooral voor een nieuwe generatie bezoekers.”

Uitgangspunten vernieuwing

De basis van het vernieuwingsplan is om het sterke eigen verhaal van Walcheren en Vlissingen te verbinden aan de Nederlandse- en wereldgeschiedenis, waarbij de door het muZEEum beheerde collectie onderdeel is van een meerstemmig verhaal over het verleden, maar ook over het heden. De nieuwe presentatie moet boeien, uitdagen, aanzet geven tot reflectie en gelaagd zijn, zodat elke bezoeker zich aangesproken voelt.

Realisatie

Het vernieuwingsplan voorziet in een stapsgewijze realisatie gedurende een periode van drie jaar, welke inmiddels (najaar van 2022) van start is gegaan. Het museum is dientengevolge tot de zomer van 2023 gesloten. Volg de ontwikkelingen op de website van het muZEEum.

Het Familiefonds Hurgronje heeft een financiële bijdrage geleverd aan het vernieuwsingsplan.

Geef een antwoord