Update 2 restauratie Praalgraf

8 september 2023

Rien de Graaf, kerkrentmeester van de Hervormde Kerk van Stavenisse is zo vriendelijk om het Familiefonds regelmatig op de hoogte te stellen van de nieuwste ontwikkelingen rond de restauratie van het praalgraf van de heer van Stavenisse Hieronymus van Tuyll van Serooskerke. Op de website zijn al diverse artikelen over dit boeiende project te vinden.

In juli van dit jaar ontvingen we van Rien de Graaf het volgende bericht:

De beeltenis is in Amsterdam in het atelier van Tobias Snoep, daar zijn aan de onderzijde twee sleuven in gefreesd en hierin zijn RVS stroken gezet om het beeld te verstevigen. Het is momenteel wachten op de uitkomst van het onderzoek hoe te behandelen i.v.m. het ontzouten, er zijn monsters genomen in overleg met de TU Delft door mevrouw Barbara Lubelli, en Hendrik Jan Tolboom van de RCE. De overige delen zijn opgeslagen in de kerk vanwege ruimtegebrek in het atelier in Amsterdam.

Een interessant nieuwtje is ook dat filmmaker Sander Snoep, broer van de beeldhouwer Tobias, een documentaire gaat maken over de restauratie van de graftombe.

Foto’s van de voorgang van de restauratie vindt u hier.

Concreet zijn op dit moment nu de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
Week 7:

 • Werkvloer opgehoogd tot en met de vloerhoogte van de tombe.
 • Zijstukken tombe en lijsten van de voorzijde gespalkt en voorzichtig laten zakken tot plat op de vloer en vervolgens in houten kratten ingepakt.

Week 8:

 • Alle overige onderdelen van de tombe losgemaakt en ingepakt voor vervoer.
 • Alles heel secuur ingeladen en vertrokken naar Amsterdam en daar alles netjes opgeslagen in het atelier van Tobias Snoep.

Week 9:

 • De met stenen opgevulde ruimte tussen de tombe en de achterwand los gebikt en ijzeren staaf met doken verwijderd.
 • De onderzijde van de achterwand verstevigd om inzakken van de achterwand tegen te gaan.

Week 11:

 • “Startoverleg” in de consistorie over de restauratie van de kerk en het praalgraf.
 • Opbouwen steiger, de schedels eraf gehaald en ingepakt in kisten.
 • Beide wildemannen gedemonteerd en verpakt.
 • Kroon gedemonteerd en ingepakt.
 • Familie wapenschild gedemonteerd en ingepakt.

Week 12:

 • Rechter halve cirkel zwart marmer gedemonteerd en ingepakt.
 • Kisten gemaakt voor diverse onderdelen.
 • Linker halve cirkel zwart marmer en korte delen van de kroonlijst gedemonteerd en ingepakt.
 • Gescheurde pilaster los gehakt en diverse onderdelen ingepakt.

Week 13:

 • Zandloper en hoekstukken van de kroonlijst gedemonteerd en ingepakt.
 • Linker tussenstuk en de bovenste schedels gedemonteerd en verpakt. In Amsterdam worden de voorbereidingen getroffen om sleuven te frezen voor om het beeld te verstevigen.
 • Beide hoekstukken gedemonteerd en ingepakt. In Amsterdam worden de sleuven gefreesd en de RVS stroken van 1 cm dikte en 5 cm hoogte met succes geplaatst.
 • Voorbereiding om de rechter kroonlijst te demonteren.
 • Alle wapenschildjes gedemonteerd en de kisten met onderdelen allemaal opgeruimd en klaargezet voor vervoer naar Amsterdam.

Week 14:

 • Alle losse onderdelen bij elkaar gezet achter in de kerk en alle ingekratte stukken daarheen geplaatst i.v.m. vervoer naar Amsterdam. Noir de Mazy onderdelen opgeslagen in de toren.
 • Verder met het losmaken van de middelste zware deel van de kroonlijst.
 • Laatste deel van de kroonlijst los gehakt.
 • De rest opgeruimd en deels ingemeten van de achterzijde van het monument. In Amsterdam wordt de onderzijde van het beeld afgewerkt en weer in de gewone positie geplaatst.
 • Resterende deel van het monument ingemeten.

Week 15:

 • Voorbereiding demontage kroonlijst.
 • Linker kleine pilaster gedemonteerd, deze gaat met drie wapenschildjes naar Amsterdam voor aanvullend zoutonderzoek door Barbara Lubelli. Verder alles geselecteerd en genummerd voor de monsters die door de TU Delft worden onderzocht.
 • In Amsterdam voor het deels verwijderen van het verstevigde gips.
 • Werkplek in de kerk opgeruimd.

Week 16:

 • Opslagruimte achter de houten kerkbanken afgeschermd met houten platen en begonnen met de voorbereidingen van de demontage van de kroonlijsten.
 • Rechter kroonlijst en de middelste kroonlijst gedemonteerd.
 • Middenstuk Noir de Mazy boven de tekstplaat en linker kroonlijst gedemonteerd.
 • Begonnen met de tekstplaat aan de achterzijde vrij te maken om de dook door te zagen om deze daarna te demonteren.

Week 17:

 • Verder met het weghalen van het gips op het beeld in Amsterdam.
 • Verder met het weghalen van het gips korset.
 • Metselwerk achter de natuurstenen onderdelen weggehaald om bij de doken te komen.
 • Opgeruimd in verband met zangavond in de kerk op 30 april.

Week 20:

 • Verder met loshakken van de stenen achter de natuurstenen achterwand.
 • Enkele delen van de linkerzijde van de achterwand gedemonteerd.
 • Linkerzijde achterwand en de tekstplaat verder gedemonteerd.

Week 21:

 • Linkerzijde van de achterwand verder gedemonteerd en metselwerk vanachter de tombe weggehaald.
 • Doken uit de achterwand verwijderd.
 • Gedeelte van de marmeren platen en pilasters verwijderd.
 • Kerk opgeruimd voor gebruik eredienst.

Week 22:

 • Rechter pilasters tegen de achterwand gedemonteerd.
 • Doken verwijderd, ook van de rest van de losse delen.

Week 23: kerk opgeruimd.

Share your thoughts
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}