Verslag publieksavond Tout Lui Faut

Publieksavond Tout Lui Faut

Op 21 oktober namen Administrateuren Joris Boddaert en Victor Cramer deel aan een dialoogavond over het Zeeuwse slavernijverleden in het voormalige MCC Pakhuis aan de Balans in Middelburg. De avond is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Familiefonds. De avond begon met een rondleiding in het nabijgelegen Zeeuws Archief.

Het Zeeuws Archief heeft een indrukwekkende expositie over het Zeeuwse slavernijverleden. Het Zeeuws Archief beheert onder meer het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC). De MCC is een stuk minder bekend dan de VOC en de WIC, maar specialiseerde zich vanaf 1740 met name in de transatlantische driehoekshandel. In de archieven van de MCC vinden we brieven, journaals, verslagen, processtukken en notariële akten waarin naast alle feiten ooggetuigen verslag doen van hoe het er aan toeging tijdens een reis. De expositie is zeer de moeite waard en in Middelburg en online te bezoeken.

De avond vervolgde met een dialoog die werd geleid door Peggy Bouva en Maartje Duin met als thema ons Zeeuws slavernijverleden. Maartje heeft Peggy leren kennen tijdens de opnamen van de zeer luisterenswaardige VPRO podcast:  “De Plantage van onze voorouders”. Maartje en Peggy spraken met hun gasten Jochem Sprenger (geen descendent) en Naeem Juliana over de economische en ecologische gevolgen van slavernij.

In een levendige discussie legden de sprekers verbanden tussen heden en verleden en wisten een scherp contrast te maken tussen de geschiedenis van Jochem als nazaat van een plantagehouder en Naeem als nazaat van een tot slaaf gemaakte. Tegelijkertijd waren de familiegeschiedenissen op sommige momenten verbonden en verweven, bijvoorbeeld toen bleek dat de ouders van beiden samen hadden gestudeerd. Met een gesprek in kleine groepen werden daarna verschillende vragen uitgediept en ontstond een gesprek tussen deelnemers dat soms schuurde en soms verbond over hoe we ons in deze tijd verhouden tot het slavernijverleden.

Geef een antwoord